Welkom op de website van het Humanistisch Verbond Haaglanden. Deze site is onderdeel van de landelijke site en heeft zijn eigen navigatie. Kijk in het menu voor meer informatie over afdeling Haaglanden. Onderaan op deze pagina vind je de agenda en nieuwsberichten.

Wat doet het Humanistisch Verbond Haaglanden?

Onze doelstelling is het – via verschillende activiteiten – uitdragen van het humanistisch gedachtegoed en het humanisme als inspirerende levensbeschouwing. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en cursussen en activiteiten die voor zowel leden als niet-leden interessant zijn.

We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk regelmaat te brengen in de bijeenkomsten van het Humanistisch Verbond Haaglanden, zowel in tijd als in plaats. We streven er dan ook naar om minimaal een keer per maand bijeen te komen. De meeste bijeenkomsten vinden plaats in Grand Café Utopie, een locatie die centraal is gelegen, goed bereikbaar is ook vanuit de randgemeenten, en aansluit bij onze filosofie.

Voor wat betreft de inhoud van het programma willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van onze leden. Daarom zullen vragen over levenseinde, donorschap, mantelzorg en andere belangrijke levensvragen met enige regelmaat aan de orde komen. Ook cursussen met een filosofisch en cultureel onderwerp worden door onze leden erg gewaardeerd.

Daarnaast willen wij een positieve bijdrage leveren aan de klimaatdiscussie en willen we ingaan op de problemen die ontstaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland en hoe die in harmonie en respect met elkaar kunnen samenleven.

Vaste activiteiten

Je kunt deelnemen aan (online) boekbesprekingen, lezingen over levensbeschouwelijke thema’s, humanistische cafés, cursussen en studiedagen, een luisterend oor: individuele humanistische begeleiding, filosofische wandelingen, museumbezoeken, en andere excursies.

Daarnaast organiseren we jaarlijks een nieuwjaarsbijeenkomst, de algemene ledenvergadering, een midwinterviering, de Socrateslezing (in samenwerking met HV landelijk), de Humanistische Prijs Haaglanden en de Prinsjesdagviering.

Lees meer