Nieuwjaarsborrel
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar houden wij onze traditionele Nieuwjaarsborrel!
Je bent van harte welkom.

Praethuys / Gespreksgroep 
Iedere derde woensdag van de maand (behalve in de zomer) organiseren wij een “Praethuys”. Tijdens deze avond gaat het gesprek over een vooraf vastgesteld thema. Iemand houdt een inleiding over het thema en daarna volgt discussie. De locatie van deze gesprekken wisselt en is gewoonlijk in de huiskamersfeer.
Het kan ook een lezing zijn door een gastspreker waarvoor we dan een andere locatie kiezen zoals bijvoorbeeld de stadsbibliotheek in Dordrecht.

Algemene Ledenvergadering
Elk jaar in maart houden we de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling. Na afloop bespreken we gewoonlijk een actueel thema.

Wereld Humanismedag
Tegenwoordig vieren we rond 21 juni Wereld Humanismedag samen met een aantal afdelingen in de regio Zuid West.
Samen met HV afd. Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Midden Holland en Zeeland maken we een mooi programma. In 2018 waren we in Rotterdam en in 2019 in Den Haag.
In 2020 gaat Dordrecht de activiteit organiseren.

Stil de Tijd / Zin op Zondag
Gewoonlijk 2x per jaar houden we bezinningsbijeenkomsten op een zondagmorgen. Een Humanistische bezinningsbijeenkomst, in samenwerking met Humanistisch geestelijk verzorger Bas van der Sijde, waarin een thema wordt omkleed met muziek, poëzie, verhalen en een overweging.

Locatie: Villa Augustus, Moestuinzaal in de watertoren, Oranjelaan 7 te Dordrecht.
Tijd: 11.00 – 12.15 (inloop vanaf 10.30 uur en na afloop koffie/thee).
Toegang is gratis (vrijwillige bijdrage).

Cursussen Humanisme
Elk jaar organiseren wij wel een cursus op humanistische grondslag.
Wanneer er voldoende belangstelling is, organiseren we in de komende periode een Introductiecursus Humanisme.
Deze cursus is geschikt voor potentiële en nieuwe leden die meer willen weten over het Humanisme. De cursus is geschikt voor alle leeftijden.
Ook andere cursussen worden regelmatig georganiseerd, zoals “levenskunst” en “kopstukken van het humanisme”.
Informatie is op te vragen bij het bestuur.

MidWinter-maaltijd
Medio december organiseren we elk jaar een gezellige MidWinter-maaltijd. Gewoonlijk is dat op een locatie in Zwijndrecht, met een door een cateraar verzorgde stamppot / captain’s diner.

Meer lezen over Humanistisch Verbond Drechtsteden e.o.?

Bekijk de hoofdpagina en agenda van Humanistisch Verbond Drechtsteden e.o.