Nieuwjaarsborrel
Op de eerste zondag van het nieuwe jaar houden wij onze traditionele Nieuwjaarsborrel!
Je bent van harte welkom.

Praethuys / Gespreksgroep 
Iedere derde woensdag van de maand (behalve in de zomer) organiseren wij een Praethuys. Tijdens deze avond gaat het gesprek over een vooraf vastgesteld thema. Iemand houdt een inleiding over het thema en daarna volgt discussie. De locatie van deze gesprekken wisselt en is gewoonlijk in de huiskamersfeer. Het kan ook een lezing zijn door een gastspreker waarvoor we dan een andere locatie kiezen zoals bijvoorbeeld de stadsbibliotheek in Dordrecht.

Algemene Ledenvergadering
Elk jaar in maart houden we de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling. Na afloop bespreken we gewoonlijk een actueel thema.

Wereld Humanismedag
Tegenwoordig vieren we rond 21 juni Wereldhumanismedag samen met een aantal afdelingen in de regio Zuid West. Samen met HV afdelingen Rotterdam, Den Haag, Leiden, Delft, Midden Holland en Zeeland maken we een mooi programma. In 2021 heeft Dordrecht de activiteit georganiseerd en was het thema Verbinding.  In 2022 stond het thema klimaat centraal en kwamen we bijeen in Rotterdam. In 2023 komt er een programma in Den Haag.

Stil de Tijd / Zin op Zondag
Gewoonlijk 2 of 3x per jaar houden we bezinningsbijeenkomsten Stil de Tijd / Zin op Zondag op een zondagmorgen. Een Humanistische bezinningsbijeenkomst, in samenwerking met Humanistisch geestelijk verzorger Bas van der Sijde, waarin een thema wordt omkleed met muziek, poëzie, verhalen en een overweging.

Locatie: is wisselend, in Dordrecht, soms in Gorinchem.
Tijd: 11.00 – 12.15 (inloop vanaf 10.30 uur en na afloop koffie/thee).
Toegang is gratis (vrijwillige bijdrage).

Cursussen Humanisme
Elk jaar organiseren wij wel een cursus op humanistische grondslag.
Wanneer er voldoende belangstelling is, organiseren we in de komende periode weer een cursus Kennismaken met humanisme. Deze cursus is interessant voor iedereen die meer wil weten over het humanisme, inzichten wil opdoen en met elkaar in gesprek wil gaan. Ook andere cursussen worden georganiseerd, zoals Moderne levenskunst  en Kopstukken van het humanisme.

Meer informatie is ook op te vragen bij het bestuur.

MidWinter-maaltijd
Medio december organiseren we elk jaar een gezellige MidWinter-maaltijd. Gewoonlijk is dat op een locatie in Dordrecht.

Meer lezen over Humanistisch Verbond Drechtsteden e.o.?

Bekijk de hoofdpagina en agenda van Humanistisch Verbond Drechtsteden e.o.