De meeste activiteiten vinden in en rondom Dordrecht plaats.

Het humanisme is een levensbeschouwing, die uitgaat van de (gelijk)waardigheid van mensen en die inspiratie vindt in menselijke vermogens.
Het Humanistisch Verbond onderzoekt actuele culturele en maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken vanuit een humanistische visie. Dat doen we in debatten en dialogen, cursussen, maar ook met geestelijke begeleiding en diensten bij huwelijken en uitvaarten.

Wij willen mensen verenigen, die zich herkennen in het humanisme, waaronder vrijzinnigen, atheïsten, agnosten en seculieren.

Wij geloven niet in een goddelijke openbaring, maar in de kracht van mensen en zijn ervan overtuigd dat alle levensbeschouwingen en religies een menselijke oorsprong hebben en dus openstaan voor duiding en kritiek.

Menselijke waardigheid, een menswaardig bestaan, individuele vrijheid (mits niet ten koste van de vrijheid van anderen) en vrijheid van meningsuiting zijn belangrijke elementen in onze visie op de maatschappij.
Wij geloven in de eigen verantwoordelijkheid van mensen.

Afdelingsbestuur

e-mail: [email protected]

Voorzitter
Marian Pater
tel.nr 06 23942795

Penningmeester
 Gerard Wamelink

Secretaris
Jannie van den Heijkant
tel.nr 078 8804484
[email protected]

Overige bestuursleden
Joke Herrewijn, Jacques Bonewit, Peter Bot

Meer lezen over Humanistisch Verbond Drechtsteden e.o.?

Bekijk de hoofdpagina en agenda van Humanistisch Verbond Drechtsteden e.o.