Nieuwsberichten

BOEKBESPREKING

Zoals eerder aangekondigd organiseert de afdeling Haaglanden een aantal digitale boekbesprekingen in de maanden november en december van dit jaar.

Woensdag 18 november vond de eerste digitale bespreking plaats van het boek “Als ze het over Marokkanen hebben” van Arnon Grunberg. De kern van het boekje is zijn 4-mei lezing van dit jaar, waarvoor Grunberg veel lof heeft ontvangen.

Aan de hand van een drietal door de moderator geformuleerde thema’s is er in een kleine groep via een ZOOM-bijeenkomst van gedachten gewisseld.

Deze thema’s waren:

  • herdenken
  • minderheden
  • menselijke eigenschappen

Na een levendig gesprek hebben we via Youtube naar de door Grunberg uitgesproken 4-mei lezing in de Nieuwe Kerk in Amsterdam gekeken. De eensluidende conclusie was dat zowel het boekje als de lezing indrukwekkend zijn. Een aanrader!

De volgende digitale bijeenkomst is woensdag 2 december. We spreken dan met elkaar over het boekje “De toekomst van Nederland. De kunst van richting te veranderen” van rijksbouwmeester Floris Alkemade. Ook nu geldt: de bijeenkomst wordt zo vormgegeven dat u mee kunt doen zonder het boekje zelf gelezen te hebben. Voor meer informatie en inschrijven zie de Haaglanden Agenda.

 

PERSBERICHT

Op 8 oktober 2020 heeft het bestuur van het Humanistisch Verbond Haaglanden onderstaande persbericht uit doen gaan.

 

Reactie Humanistisch Verbond Haaglanden op standpunt VVD mbt motie PVV 7 oktober 2020 

Bij de behandeling van de Woonagenda 2019-2023 in de Haagse gemeenteraad heeft de PVV een motie ingediend, waarin het college wordt opgeroepen “het tegengaan van bevolkingsgroei tot doelstelling van beleid te maken.” 

De overweging bij die motie luidt “… dat de Haagse woningnood wordt veroorzaakt door een enorme bevolkingsgroei van voornamelijk (kansarme) allochtonen”. 

Als organisatie die onder meer de humanistische waarden gelijkwaardigheid en solidariteit voorstaat, heeft het bestuur van het Humanistisch Verbond Haaglanden met verbijstering kennis genomen van het ondersteunen van deze motie door de VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad. 

Naast ons pleidooi voor het in ere houden van de humanistische waarden is het maken van onderscheid tussen bevolkingsgroepen expliciet in strijd met artikel 1 van de Grondwet. 

Dat niet alle politieke partijen zich wensen te conformeren aan dit artikel is evident. Onze verbazing betreft, dat juist de VVD – de partij die in Thorbecke haar “founding father” omarmt en zegt op te komen voor vrijheid en democratie – de keuze heeft gemaakt deze motie te ondersteunen 

Den Haag, 8 oktober 2020 

Het bestuur van Humanistisch Verbond afd. Haaglanden 

 

 

Campagne 75 jaar VN in 75 verhalen van start

75 jaar geleden werd Nederland bevrijd. In datzelfde jaar werden de Verenigde Naties opgericht. Internationale solidariteit en een gezamenlijke inzet voor vrede en veiligheid zijn belangrijke oprichtingsidealen van de VN. In deze campagne wordt stil gestaan bij 75 jaar VN aan de hand van 75 persoonlijke verhalen. Elk verhaal brengt inspanningen voor vrede, veiligheid of een daad van medemenselijkheid en (internationale) solidariteit tot leven. 75 indrukwekkende getuigenissen die een blijvende indruk achterlaten. De verhalen zijn online te lezen en te beluisteren via www.vrijheid.nl

De pandemie die mensen wereldwijd raakt toont juist aan dat we internationaal verbonden zijn en dat de kleinste daad van solidariteit en medemenselijkheid een groot verschil kan maken. Dit wordt ook mooi verbeeld in de tentoonstelling 75 jaar VN in 75 verhalen die loopt van 17 oktober t/m 29 november op het Lange Voorhout in Den Haag.

Delen van de tentoonstelling zijn vanaf 17 oktober ook te zien in onder andere het Museon, Oranjehotel, Haagse Hogeschool en het Haags Historisch Museum.

 

 

Cafe logo

 

 

 

Humanistisch Café ook via internet te volgen.

Regelmatig organiseert het Humanistisch Verbond Haaglanden avonden rondom een speciaal thema: de humanistische cafés. Hier kunt u na aanmelding gratis aan deelnemen.

Mocht u echter niet in de gelegenheid zijn om naar het humanistische café te komen, dan bieden we sinds kort de mogelijkheid om thuis achter uw pc, laptop of tablet de bijeenkomst rechtstreeks via internet te volgen. Het humanistisch café zal live worden gestreamd.

De bijeenkomst van donderdag 1 oktober is te zien via: https://vimeo.com/458517043.

Terug