Ludolf van Hasselt
Ludolf van Hasselt

Ludolf van Hasselt (voorzitter)

Sinds 2019 ben ik de voorzitter van het Bestuur van het Humanistisch Verbond Haaglanden.

Na mijn studie in Leiden ben ik gaan werken bij de Rijksluchtvaartdienst en daarna bij de Europese Commissie in Brussel. Daar heb ik me bezig gehouden met luchtvaart en met communicatie. Een aantal jaren heb ik met mijn gezin in Canada gewoond, weer terug naar Brussel en uiteindelijk in Den Haag beland.

Na de loopbaan bij de Europese Commissie ben ik nu met pensioen en is er tijd ontstaan om samen met de andere leden van het Bestuur meer vorm te geven aan het humanisme in Den Haag. Dat kan door het humanisme een stem te geven, door onderwerpen te agenderen die ertoe doen, door samen te werken met andere organisaties en door gebruik te maken van alle kennis en ervaring van onze leden.

Naast het Humanistisch Verbond ben ik o.a. vrijwilliger bij Buurhuis De Mussen in de Schilderswijk en schipper bij de rondvaartorganisatie de Ooievaart.

Terug

Hella Prins
Hella Prins

Hella Prins (secretaris)

Nog maar een paar jaar lid van het Humanistisch Verbond, wel al een leven lang humanist: opgegroeid in de jaren vijftig en zestig in een actieve vrijzinnig-hervormde omgeving heb ik mij voortdurend uitgenodigd gevoeld om een leergierige en verantwoordelijke volwassene te zijn. Het geloof hield mede daardoor al snel geen stand meer voor mij, behalve dan het geloof in de medemens.

In 2019 maakte ik deel uit van de werkgroep van onze afdeling die een document heeft opgesteld, hoe te komen tot meer verbinding tussen de leden, tussen het bestuur en de leden van de afdeling en meer het contact te vinden met gelijkgestemden buiten de organisatie van het HV en om de stem van het humanisme ook in deze regio luider te laten doorklinken.

Sinds 1974 woon ik in Den Haag, alleenstaand sinds in 2007 mijn man overleed, ik heb drie (schoon-)kinderen en drie kleinkinderen en woon met mijn twee katten in de Vruchtenbuurt. Ik houd van het “kleine” gesprek en hoop als bestuurslid in de komende tijd bij te dragen aan een actieve, zichzelf verder ontplooiende afdeling met oog voor elkaar en de ander.

Terug

Luc Meuwese
Luc Meuwese

Luc Meuwese (penningmeester)

Ik ben humanist, heb ooit psychologie gestudeerd, bijna veertig jaar gewerkt voor de gemeente Den Haag en samen met mijn vriendin Odette heb ik drie zonen.

Dat ‘ik ben humanist’ klinkt heel logisch en vanzelfsprekend. Toch is dat niet zo. Veel mensen hebben dezelfde uitgangspunten bij het vormgeven van hun leven als humanisten: zelf denken, samenleven, verantwoordelijkheid nemen, proberen empathisch te zijn, lettend op klimaatvereisten. Jammer is dat zij zich geen humanist noemen (en dus eigenlijk wel zijn) en dat ze mogelijk nog geen lid zijn van onze vereniging. Want een sterke vereniging is nodig om weerstand te bieden tegen de bedreigingen van de humaniteit.

Ik pleit voor humanistische aandacht voor transparantie bij het inrichten van onze samenleving en het politieke handelen, samen nadenken over op de mens gerichte technologie, behoud van privacy en onderlinge betrokkenheid.

Ik schrijf dit middenin de Corona-tijd: ik meen dat de bestrijding van het virus vraagt om een gezamenlijke inspanning waaraan humanistische uitgangspunten zeker kunnen bijdragen.

Terug

Marjan Duijm
Marjan Duijm

Marjan Duijm (lid)

Als afgestudeerd criminologe heb ik mijn opleiding niet direct in de praktijk gebracht. Wel heeft de studie mij veel geleerd met betrekking tot vraagstukken van schuld en boete, mate van verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag en daden.

Na mijn studie tot mijn pensionering in 2017 ben ik werkzaam geweest bij de gemeente Den Haag op diverse beleidsterreinen. Mijn meest boeiende functie was die van bestuursadviseur / persoonlijk assistent van de wethouders sociale zaken, onderwijs en integratie.

In dezelfde periode heb ik diverse bestuurlijke functies vervuld, onder meer binnen de humanistische beweging: secretaris hoofdbestuur Humanitas, voorzitter Humanitas Haagland en bestuurlijke functies binnen HV Den Haag-HGL. Op dit moment ben ik ook betrokken bij projecten die zich richten op de ondersteuning van kansarme jongeren / volwassenen.

Het humanisme als levensbeschouwing vormt de leidraad voor mijn denken en doen. Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht religie, sexe, seksuele geaardheid en etnische achtergrond. Ik bepleit dat het Humanistisch Verbond actiever stelling neemt tegen elke inbreuk op deze gelijkwaardigheid binnen de Nederlandse samenleving.

Terug

Marieta van den Heuvel
Marieta van den Heuvel

Marieta van den Heuvel (lid)

Voor mij betekent humanisme de zoektocht naar wat ons verbindt en gelijkwaardig maakt als mensen, met zorg voor de aarde als onze enige leefbare plek. Zo verken ik de wereld en geniet ik van in aanraking komen met verschillende soorten mensen en opvattingen.

Mijn studierichting heeft me in de richting van communicatieadviseur bewogen. Dit doe ik met veel plezier voor gemeente Den Haag, omdat ik hierdoor kan doen wat ik het liefst doe: op verschillende manieren met mensen in verbinding staan en mensen met elkaar in verbinding brengen. Zowel zakelijk als privé zijn humor en nieuwsgierigheid hierbij voor mij belangrijke drijfveren.

Mijn vrije tijd breng ik het liefst door met mijn geliefde, familie en vrienden, maar ik ben ook graag alleen. Ik ben vaak te vinden in de Haagse natuur waar ik wandel, hardloop of fiets. Ook lees, kijk en schrijf ik over wat opvalt in de wereld en het menselijke gedrag dat hiermee samenhangt. Wanneer mogelijk ga ik graag naar de sportschool, het theater, musea, uit eten of naar de film.

Met veel plezier zet ik mijn persoonlijke idealen, humor en werkervaring in om het humanistische geluid nog verder te laten reiken.

Terug