Varen met Spinoza

Denkers en Doeners in Den Haag

Vanaf de tijd van de vrijdenker Spinoza tot in onze dagen hebben in Den Haag vele bekende en onbekende filosofen gewoond en gewerkt. Zij hebben hun stempel gedrukt op de samenleving zoals wij die nu kennen: op onze godsdienst, op onze staatsinrichting, op onze sociale structuur. Wie waren zij, en hoe leefden ze?

In deze themavaart nemen onze gidsen u mee naar de keurige dames Betje Wolff en Aagje Deken, naar de proletariers van Karl Marx, naar de verboden liefde van Frans voor de diplomatenvrouw Amalia, naar de grondlegger van ons schoolsysteem en nog veel meer.

In verband met het lustrum van het Humanistisch Verbond heeft Jos de Wit de route ontwikkeld namens afdeling Haaglanden.

Nieuwsgierig geworden? Vaar mee in het kielzog van Spinoza.

Data:
3, 17 en 31 juli 2021.
14 en 28 augustus 2021.
11 en 25 september 2021.
9 en 23 oktober 2021.

Tijden:
11:00 uur – 12:30 uur
(Graag 15 minuten voor aanvang aanwezig).

Prijs:
– Volwassene: € 12,50
– Kind: € 8,50

Tickets via de website van Ooievaart.

Boekbesprekingen

Humanistische contactmomenten (in coronatijd): boekbesprekingen.

Het Humanistisch Verbond Haaglanden organiseert (in coronatijd) voor zijn leden een aantal ‘virtuele contactmomenten’. Dat zijn onder andere: boekbesprekingen. Maar in de toekomst wellicht ook besprekingen van films of documentaires. ’Het gaat steeds om virtuele bijeenkomsten via het programma ZOOM.  Gaat het goed dan zetten we de virtuele contactmomenten via ZOOM door ook na de Coronatijd. Maar dan als aanvulling op onze hopelijk dan weer reguliere fysieke bijeenkomsten.

Wilt u aan een of meer boekbesprekingen meedoen, geef dit dan aan bij de moderator van die bespreking.

Woensdag 18 augustus 2021, 19.30 uur

We bespreken een kortgeleden uitgebracht boek van de jonge Nederlandse filosoof Jurriën Hamer (het is zijn debuut). Het boek heet: Waarom schurken pech hebben en helden geluk. Ondertitel: een nieuwe filosofie van de vrije wil.

Filosofen twijfelen al jaren over het bestaan van de vrije wil. Wel spreken ze over een prettige en nuttige illusie. Biologen en neurologen zijn tegenwoordig wat stelliger: de vrije wil bestaat niet, wetenschappelijk onmogelijk. Dat stelde Spinoza 350 jaar geleden ook al vast, want alles is een reeks van oorzaken en gevolgen op basis van natuurwetten. Ieder jaar stapelt het bewijs tegen de vrije wil zich verder op: we zijn een product van onze genen, van onze geschiedenis en van onze omstandigheden. We zijn afhankelijk van onze aanleg en talenten en van het hopelijk aanwezige talent om van je talenten gebruik te maken. Dit betekent zeer zekert niet dat we veroordeeld zijn tot fatalisme. Maar het heeft wel implicaties voor ons strafrecht, onze economie en onze zoektocht naar geluk. Ook andere filosofen zullen we aan het woord laten komen over de vrije wil.

Om alvast over na te denken. Dit zei Spinoza: je bent gelukkig als je wilt wat noodzakelijk gebeurt………..
Moderator: Luc Meuwese (luc.meuwese@humanistischverbondhaaglanden.nl)

Voor meer informatie zie: Boekbesprekingen

Cursus inleiding in het humanisme

Het Humanistisch Verbond landelijk en de Vrije Academie organiseren in het najaar van 2021 wederom de achtdelige cursus inleiding in het humanisme.

Voor meer informatie, data en aanmelding zie: Online Colleges Humanisme

Prijs voor 8 hoorcolleges:
€ 215 standaard
€ 190 leden Humanistisch Verbond*
* leden kunnen een speciale kortingscode opvragen die u kunt gebruiken bij uw aanmelding. Mail voor meer informatie naar cursus@humanistischverbond.nl

Voor meer cursussen zie het Cursusaanbod van het Humanistisch Verbond

Terug