Welkom op de website van het Humanistisch Verbond Haaglanden. Deze site is een onderdeel van de landelijke site en heeft zijn eigen navigatie. Kijk in het menu aan de rechterkant voor meer informatie over afdeling Haaglanden.

Wat doet het Humanistisch Verbond Haaglanden?

Onze doelstelling is het – via verschillende activiteiten – uitdragen van het humanistisch gedachtegoed en het humanisme als inspirerende levensbeschouwing. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en cursussen en activiteiten die voor zowel leden als niet leden interessant zijn.

We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk regelmaat te brengen in de bijeenkomsten van het Humanistisch Verbond Haaglanden, zowel in tijd als in plaats. We streven er dan ook naar om minimaal een keer per maand bijeen te komen. De meeste bijeenkomsten vinden plaats in Grand Café Utopie, een locatie die centraal is gelegen, goed bereikbaar is ook vanuit de randgemeenten, en aansluit bij onze filosofie.

Voor wat betreft de inhoud van het programma willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de leefwereld van onze leden. Daarom zullen vragen over levenseinde, donorschap, mantelzorg en andere belangrijke levensvragen met enige regelmaat aan de orde komen. Ook cursussen met een filosofisch en cultureel onderwerp worden door onze leden erg gewaardeerd.

Daarnaast willen wij een positieve bijdrage leveren aan de klimaatdiscussie en willen we ingaan op de problemen die ontstaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland en hoe die in harmonie en respect met elkaar kunnen samenleven.

Overzicht vaste activiteiten

Boekbesprekingen
De boekbesprekingen vinden steeds plaats op woensdagavonden van 19.30 uur tot 20.30 uur.

Lezingen
Het Humanistisch Verbond Haaglanden organiseert lezingen over een levensbeschouwelijk thema, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Voor leden en niet-leden.

Humanistisch Café
Meerdere keren per jaar (6-7 keer)  is er een Humanistisch Café waar een maatschappelijk relevant onderwerp wordt ingeleid door een wetenschapper, kunstenaar, filosoof of andere deskundige. Iedereen is welkom. De Humanistische Cafés worden op donderdag gehouden, de toegang is gratis.

Cursussen en studiedagen
Het cursusprogramma omvat korte en langere cursussen over of rond een humanistisch thema. Kosten zijn verschillend per cursus.

Een luisterend oor: Individuele humanistische begeleiding
Het Humanistisch Verbond Haaglanden beschikt over ervaren begeleiders die uw gesprekspartner kunnen zijn ten aanzien van levensvragen. Voor meer informatie zie: Humanistische begeleiding

Excursies
Het Humanistisch Verbond Haaglanden organiseert regelmatig excursies, in de vorm van een Spinozadag, filosofische wandelingen en onder andere museumbezoek.

En ook:

  • Nieuwjaarsbijeenkomst
  • Algemene ledenvergadering
  • Midwinterviering
  • Wereldhumanismedag
  • Socrateslezing (in samenwerking met HV landelijk)
  • Humanistische Prijs Haaglanden
  • Prinsjesdagviering

Voor meer informatie en data zie Haaglanden – Agenda