Nieuwjaarsbijeenkomst

In januari houdt HV Den Haag (v/h Haaglanden) altijd een nieuwjaarsbijeenkomst. Meestal wordt deze bijeenkomst gecombineerd met de algemene ledenvergadering van de afdeling. raadpleeg de agenda voor de datum en nadere infomatie.

Algemene ledenvergadering

Eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering, meestal gecombineerd met de nieuwjaarsbijeenkomst in januari, waarop in ieder geval wordt teruggeblikt op en financiële verantwoording van het afgelopen jaar wordt afgelegd en de plannen voor het nieuwe jaar alsmede de begroting op de agenda staan. Raadpleeg de agenda voor de datum.

Humanistisch Café Haaglanden

Elke laatste donderdag van de maand vindt het Humanistisch Café Haaglanden plaats. Een vast moment en een vaste plek voor ontmoeting en gesprek. Inloop 17:00, afsluiting 20:00 uur, met telkens een spreker.

Midwinterviering

Op of rond 21 december organiseert HV Den Haag jaarlijks de Midwinterviering, meestal met een cultureel tinjte en een gezamenlijke borrel/maaltijd. Raadpleeg de agenda voor actuele informatie. In 2015 wordt met de Midwinterviering aangesloten bij de landelijke activiteit, die echter wel in Den Haag plaatsvindt.

Wereldhumanismedag

Op of rond 21 juni organiseert HV Den Haag sinds 2013 een lokale invulling van Wereldhumanismedag ipv de Midzomerviering.

Excursies

HV Den Haag-Haaglanden organiseert regelmatig excursies, in de vorm van een Spinozadag, filosofische wandelingen en onder andere museumbezoek.

Socrateslezing

Sinds 2013 wordt de Socrateslezing in plaats van in Den Haag in Amsterdam gehouden. In 2016 is besloten een tweede Socrateslezing in het najaar in Den Haag te houden. Deze lezing wordt in samenwerking tussen het landelijke HV-bureau en HV Den Haag-Haaglanden georganiseerd. Bij het thema van de lezing wordt zoveel mogelijk aangesloten bij het thema waarmee de stad Den Haag zich afficheert: Den Haag Internationale Stad van Vrede en Recht..

Cursussen

Door het hele jaar worden cursussen georganiseerd waarin het gedachtegoed van het humanisme centraal staat.

Bezinningsbijeenkomsten

Jaarlijks worden drie bezinningsbijeenkomsten georganiseerd, met steeds een ander thema. Het is heerlijk om na een drukke dag even tot rust te komen en je met anderen te bezinning waar het leven voor is. De bezinningsbijeenkomsten duren een uren en starten om 17.00 uur.

Een luisterend oor en praktische hulp

Vanuit HV Den Haag-Haaglanden wordt het project Humanistische Dienstverlening Haaglanden uitgevoerd, Geboden wordt een luisterend oor en ondersteuning door vrijwilligers aan mensen die even een extra steuntje in de rug nodig hebben. Zit je in een moeilijke periode, dan kan een goed gesprek mogelijk helpen. Zo nodig wordt ook praktische hulp gegeven. Informatie: tel.  06 8193 7263, e-mail:hbv@humanistischverbonddenhaag.nl. Coördinator: Miriam ter Luun.

Humanistische Prijs Haaglanden

Dit is een tweejaarlijkse prijs van het Humanistisch Verbond, afdeling Den Haag voor een bijzonder prestatie van een perso(o)n(en) of organisatie, die aansluit bij het humanistische gedachtegoed. De prijs wordt in de even jaren uitgereikt en telkens gekoppeld aan een thema.

Prinsjesdagviering

Het Humanistisch Verbond Den Haag is vertegenwoordigd in de Inhoudelijke Commissie van de Stichting Prinsjesdagviering.