Introductie

Afdeling Delft is opgericht op 22 september 1946.
De afdeling telt 140 leden in Delft, Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Den Hoorn.

Bestuur

Voorzitter

Leo Nijenhuis

tel: (015) 2628400

Secretaris

Rien Brederode
Oostpoort 18
2611 RZ Delft
(015) 2628400
Email

Penningmeester

Wouter de Boer

De afdeling neemt deel aan het Platform voor levensbeschouwing en religie Delft en is verder vertegenwoordigd in:

Humanistische Dienstverlening door Vrijwilligers 
tel.: (06) 81 93 72 63

Humanistische raadslieden in onze regio:

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg GGZ Delfland, afdeling Doel
Freek Boon
015 – 260 78 79

Link naar de website (opent in nieuw tabblad)

Freek Boon is oproepbaar via ZEL.

Geestelijke Verzorging Thuis

Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen ook in de regio Delft die daaraan tijdelijk behoefte hebben voor een beperkt aantal malen geestelijke verzorging in de thuissituatie krijgen. Betrokkenen dienen zich te wenden tot hun huisarts of behandelaar die dan voor verwijzing kan zorgen. Zie voor  meer informatie: https://zel.nl/geestelijke-verzorging-thuis/. Uiteraard kan de wens worden uitgesproken om bij voorkeur te worden begeleid door een humanistisch geestelijk verzorger.