Praten helpt!

Je kunt soms het gevoel hebben dat je de greep op je bestaan kwijt bent, dat je bijvoorbeeld voor keuzen staat die je niet kunt overzien, dat een simpele ruzie met je aan de haal dreigt te gaan, dat je helder wilt krijgen wie of wat je wilt zijn. Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat je ‘de weg kwijt bent’. Praten helpt! Geestelijk werkers van het HV zijn beschikbaar voor een goed gesprek. Meer informatie: Rita Douwes ten Kortenaar, tel.: (0118) 64 19 55.

Gespreksgroepen

In de Bevelanden zijn op ad hoc basis regelmatig gespreksgroepen actief. In deze groepen praten de deelnemers over levensbeschouwelijke onderwerpen. Dat hoeft helemaal niet ‘zwaar’ te zijn, maar ‘t zit altijd wel dicht op de huid. Wil je graag kennismaken en/of meepraten over diepere motivaties voor je handelen, over de zin van het bestaan of over de rol die wilt spelen voor en met anderen, neem dan eens contact op met Els de Visser, tel.: (0113) 221177

Ziekenbezoek

Wanneer de gezondheid je in de steek laat kan de wereld er heel anders uitzien. Wil je graag bezoek ontvangen om over een specifiek onderwerp te praten of gewoon wat te kletsen, laat dat dan weten aan Els de Visser, tel.: (0113) 221177.