Introductie

Om een grotere efficiency te bereiken en vanwege de gemeenschappelijke visie en speerpunten streeft Humanistisch Verbond de Bevelanden naar een verdergaande samenwerking met de afdelingen Walcheren en Zeeuws Vlaanderen. Waar mogelijk wordt samengewerkt met partners van de Humanistische Alliantie, zoals Humanitas en Humanistisch vormingsonderwijs. Een jaarlijkse nieuwsbrief geeft leden en belangstellenden informatie over de plannen.

Bestuur

Voorzitter 
Els de Visser
tel.: (0113) 221177
e-mail.: edevisser@hetnet.nl

Penningmeester
Ienge Havenaar

Secretaris
Vacature

Algemeen lid 
Marijn de Koeijer

Andere actieve leden

Webmaster
Vacature

Senioren- en ziekenbezoek
Els de Visser
tel.: (0113) 221177
e-mail.:  edevisser@hetnet.nl

Vacatures

Het HV-team van de Bevelanden komt altijd hoofden en handen tekort. Wil je graag iets doen maar weet je (nog) niet precies wat, vraag informatie aan of overleg met het secretariaat, Els de Visser, tel.: (0113) 22 11 77. Er zijn ook enkele specifieke functies vacant. Iets voor jou? Aarzel niet en reflecteer!

Secretaris
De secretaris vormt contactadres, vraagbaak en geheugen van de afdeling. Hij (of zij) verstrekt informatie over de afdeling, de activiteiten, de speerpunten of wijst de weg. Samen met de voorzitter bereidt hij vergaderingen en bijeenkomsten voor. Hij zorgt voor de verslaglegging van activiteiten (of zorgt ervoor dat iemand dat doet) en maakt daarvan een jaarverslag t.b.v. de ledenvergadering. Hij houdt een archief bij van correspondentie en relevante stukken en vormt zo letterlijk het geweten van de afdeling. Dankzij de zegeningen van het digitale tijdperk behoort het bijhouden van een postzegelmapje praktisch tot het verleden. De functie van secretaris is zeer geschikt voor wie van orde en netheid houdt en de zaken graag onder controle heeft.
Lees de hele vacature.

Webmaster
De webmaster verzorgt de pagina’s van de afdeling. Met enige regelmaat ververst hij de gegevens en verwijdert oude informatie of plaatst die in een archief. Het werk bestaat vooral uit het redigeren van informatie, het stimuleren van plaatselijke humanisten om interessante opinies te schrijven en actualiteiten aan te leveren en het lospeuteren van de noodzakelijke kalendergegevens e.d. van degenen die daar verantwoordelijk voor zijn. De functie is zeer geschikt voor wie graag gedachten aan de grote klok hangt.
Lees de hele vacature.