Introductie
De werkgroep Noordoostpolder is actief in de gemeente Noordoostpolder en heeft op dit moment 69 leden.

Perspectief
Het Humanistisch Verbond werkgroep Noordoostpolder biedt  ‘Perspectief’. Zij wil vanuit een op de mens betrokken visie een ander, breder, ‘perspectief’ creëren in de samenleving. Daartoe wil zij inspiratiemomenten organiseren en mensen met elkaar in gesprek brengen rondom actuele thema’s uit het leven.

Perspectief kenmerkt zich door ruimdenkendheid en een open kritische blik op de hedendaagse samenleving. Daarbij worden  kunst, filosofie en spirituele verhalen als bronnen gebruikt.

We staan open voor zienswijzen van vele culturen, mensen, overtuigingen en levensstijlen en willen het gesprek daarover stimuleren. Uw verhaal en mening plaatsen we naast onze visie om een interculturele dialoog te bouwen.

De afdeling organiseert 4x per jaar een activiteit die de toehoorders inspireert en leidt tot onderlinge gedachte-uitwisseling.

Wilt via e-mail geïnformeerd worden over onze activiteiten vul dan via deze link uw e-mail adresgegevens in.

Informatie : Jannes Bosker,   e-mail [email protected]
Website   :  https://www.humanistischverbond.nl/afdeling/noordoost-polder

Werkgroep leden
Marjan Drijver                     Jannes Bosker                  Hester Kuper                   Inge Wassenaar

Financiën                       Programma’s/website               Contacten                          Publiciteit

 

E-mail Humanistisch Verbond afd. Noordoostpolder (Perspectief): [email protected]