Het werkgebied van de HV-afdeling Midden-Zuid Twente omvat de gemeenten Enschede, Hengelo, Borne, Oldenzaal, Losser, Haaksbergen en Hof van Twente. Er zijn op dit moment bijna 300 leden. Wij organiseren verschillende bijeenkomsten en activiteiten, waarin altijd humanistische waarden met een maatschappelijke relevantie centraal staan. Viermaal per jaar ontvangen leden en belangstellenden het ledenblad ‘HV BERICHTEN’.

Afdeling Midden- en Zuid-Twente stimuleert het werk van de vrijgevestigde humanistisch raadslieden in de regio. Bij hen kun je terecht voor individuele begeleiding of kun je je informeren over onze cursussen, bijvoorbeeld over humanisme of levenskunst.

De humanisten in Twente participeren samen met andere levensbeschouwingen in de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies. Met haar activiteiten richt de afdeling zich zoveel mogelijk op het grote publiek, dus zeker niet alleen de eigen leden.

Bestuur

Voorzitter
Vacature (waarneming door Norbert de Beer)
tel.:
e-mail:

Secretaris
Hédwig Berkel
tel.: (053) 476 46 95
e-mail: [email protected]

Penningmeester
Norbert de Beer
tel.: (053) 851 05 32
e-mail: [email protected]

Lid
Christien van Beek
tel.: (074) 250 91 70
e-mail: [email protected]

Lid
Annelies Futselaar
tel.: (06) 3373 3898
e-mail: [email protected]

Andere actieve leden

Activiteitencommissie
Margriet Meijling
tel.: (053) 538 34 85
e-mail: margriet @ margrietmeijling.nl

 

Ledenbezoek
Anny Raanhuis
tel.: (074) 376 54 75

Peter Smit
tel.: (06) 5064 5760

Redacteur van HV BERICHTEN, tevens Webredacteur
Norbert de Beer
tel.: (053) 851 05 32
e-mail: [email protected]

Vacatures

 
Voorzitter
Algemeen Bestuurslid