Het werkgebied van de HV-afdeling Midden-Zuid Twente omvat de gemeenten Enschede, Hengelo, Borne, Oldenzaal, Losser, Haaksbergen en Hof van Twente. Er zijn op dit moment bijna 300 leden. Wij organiseren verschillende bijeenkomsten en activiteiten, waarin altijd humanistische waarden met een maatschappelijke relevantie centraal staan. Viermaal per jaar ontvangen leden en belangstellenden het ledenblad ‘HV BERICHTEN’.

Afdeling Midden- en Zuid-Twente stimuleert het werk van de vrijgevestigde humanistisch raadslieden in de regio. Bij hen kun je terecht voor individuele begeleiding of kun je je informeren over onze cursussen, bijvoorbeeld over humanisme of levenskunst.

De humanisten in Twente participeren samen met andere levensbeschouwingen in de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies. Met haar activiteiten richt de afdeling zich zoveel mogelijk op het grote publiek, dus zeker niet alleen de eigen leden.

Bestuur

Voorzitter
Leo Damen
tel.: (053) 435 10 50
e-mail: ldamen@xs4all.nl

Secretaris (ad interim)
Norbert de Beer
tel.: (053) 851 05 32
e-mail: nadebeer@home.nl

Penningmeester
Norbert de Beer
tel.: (053) 851 05 32
e-mail: nadebeer@home.nl

Lid
Cristien van Beek
tel.: (074) 250 91 70
e-mail: christienvanbeek@gmail.com

Andere actieve leden

Activiteitencommissie
Margriet Meijling
tel.: (053) 538 34 85
e-mail: margriet @ margrietmeijling.nl

Senioren- en ziekenbezoek
Jaap de Boer
tel.: (074) 376 21 46

Peter Smit
tel.: (053) 435 47 58

Redacteur van HV BERICHTEN, tevens Webredacteur
Sjoerd Kuipers
tel.: (074) 376 31 27
e-mail: s.j.kuipers@hetnet.nl

Vacatures

Het HV-team van Midden-Zuid Twente komt altijd op velerlei terrein hoofden en handen tekort. Wil je graag iets doen maar weet je (nog) niet precies wat, vraag informatie aan of overleg met het secretariaat (ad interim): Norbert de Beer, tel.: (053) 851 05 32.

VACATURE  SECRETARIAAT

De  taken zijn o.a.:

  • Secretariaat van de afdeling/bestuurslid. Vergaderstukken, Jaarverslag;
  • Contactpersoon van de afdeling (gemeentegidsen, HV-webpagina-link);
  • Verzorgen en versturen van e-mail berichten naar de leden;
  • Het bijhouden van een e-mailadressenbestand hiervoor;
  • Archief bewaren en aanvullen.

Het bestuur wil graag in contact komen met leden, die deze taak wil vervullen.