Bestuur

  • voorzitter: Anne de Groote                       voorzitter.hvapld@gmail.com
  • secretaris: Pieter Kat                                secretarishvapld@gmail.com
  • penningmeester: Erik Bus                        erikbus@planet.nl
  • ledenadministrateur: Ronald Berkhoff      la.hvapd@xs4all.nl

Banknummer afdeling: NL83 TRIO 0198 4349 36
Telefoon secretaris: 055 5062069

Andere actieve leden

Filocafé: Luuk Koens,  email: luukkoens@gmail.com,  tel. 055-3661014

Cursussen:  Ria Schalkwijk, email: riaschalkwijk@yahoo.com , tel. 055) 542 09 58

Siebold Kuiper, email: sykuiper@versatel.nl , tel. 055-3664358

cursusadministartie: Ad Arkesteijn, email:  hvapld.cursus@gmail.com

Webmaster: Anne De Groote, email: annedegroote@icloud.com, tel. 06-41259299

Humanistische Geestelijke Verzorging Ziekenhuizen : Yvette Seegers, Gelre Ziekenhuis, Locatie Apeldoorn     06-54638254

Humanistisch Uitvaartbegeleider:  Leendert Fledderus, Apeldoorn,  tel 06-57986065

Hetty Warmink, tel. 055-5331607

Vacatures

Neem contact op met de secretaris  secretarishvapld@gmail.com