Algemeen bestuurslid

Het bestuur bestaat nu uit vier personen, maar er is werk voor vijf. Er is dus ruimte voor een algemeen bestuurslid dat mee kan helpen in de organisatie van activiteiten en het contact met de buitenwereld.

Lid voor de 4-meicommissie

Ook in 2020 zal het Humanistisch Verbond weer een bijdrage leveren aan de Gedachtenisbijeenkomst in Zwolle op 4 mei. Versterking van het humanistisch geluid binnen deze commissie is gewenst.

Regiocontactpersonen

In de regio hebben we graag een eerste aanspreekpunt, een tussenschakel tussen bestuur en individuele leden. In een aantal gemeenten is deze positie momenteel vacant: Meppel, De Wolden, Steenwijkerland, Staphorst, Kampen en Zwartewaterland.

Lid van Humanistisch Cafécommissie

De huidige commissie zoekt versterking. Leden van de commissie van het Humanistisch Café denken na over nieuwe onderwerpen voor de cafés, zoeken en benaderen sprekers, doen aan promotie en verrichten hand-en-spandiensten op de avond zelf.

Interesse in een van bovenstaande functies? Neem contact op met het bestuur via [email protected] voor meer informatie over de functies. Wij nodigen u graag uit om kennis te maken.