Wij organiseren maandelijks een Humanistisch Café en een Zondagochtendbijeenkomst. Hier is ruimte om in een informele sfeer belangrijke levensbeschouwelijke en maatschappelijk relevante onderwerpen te bespreken. Lees meer op de pagina ‘Vaste activiteiten’. Daarnaast zijn er huiskamerbijeenkomsten (zoals filmavonden, poëziebesprekingen), gespreksgroepen, cursussen en speciale activiteiten.

De afdeling werkt samen met de lokale afdeling van Humanitas.

Om op de hoogte te blijven van alle activiteiten kunt u ons volgen op Facebook en Twitter en krijgt u als lid natuurlijk ook regelmatig de nieuwsbrief toegestuurd. Voorgaande nieuwsbrieven vindt u op onze nieuwsbrief pagina.

Er is regelmatig versterking nodig in onze enthousiaste groep vrijwilligers.
Bekijk de vacatures

Vragen? Suggesties? Ideeën? We horen het graag!

Contactgegevens

Mail ons op: hvzwolle@gmail.com.
Via dit e-mailadres kunt u alle bestuursleden bereiken.

Bestuur

Voorzitter
Rob Kooloos

1ste Secretaris
Rob Kooloos
Postadres:
Commissarislaan 105, 8016 LL Zwolle

2de Secretaris

Joost Liese

Penningmeester
Gertjan Adema
tel.: (06) 34521084

Algemene bestuursleden

Bas den Herder

Andere actieve leden

Humanistisch Vormingsonderwijs
Marleen Witteveen (contact: via hvzwolle@gmail.com)

Humanistische Uitvaartbegeleiding
Centrale tel.: 0900 3302020

Humanistisch Café
Nora Walsarie Wolff
Peter Meijlink

Zondagmorgenbijeenkomsten
Jurjen Deen

Coördinatie huisbezoek
Bas den Herder

Jonge Humanisten Zwolle
vacature

Regiocontactpersonen
Gegevens op te vragen via hvzwolle@gmail.com