Wij organiseren maandelijks een Humanistisch Café en een Zondagochtendbijeenkomst. Hier is ruimte om in een informele sfeer belangrijke levensbeschouwelijke en maatschappelijk relevante onderwerpen te bespreken. Meer informatie hierover vindt u bij ‘Vaste activiteiten’. Daarnaast zijn er huiskamerbijeenkomsten (bijv. filmavonden, poëziebesprekingen), gespreksgroepen, cursussen en speciale activiteiten.

De afdeling is ‘vriend’ van wooncentrum de Havezate en werkt samen met de lokale afdeling van Humanitas. Om op de hoogte te blijven van alle activiteiten kunt u ons volgen op Facebook en Twitter en krijgt u als lid natuurlijk ook regelmatig de nieuwsbrief toegestuurd Voorgaande nieuwsbrieven vindt u bij Nieuwsbrief.

Er is regelmatig versterking nodig in onze enthousiaste groep vrijwilligers.
Bekijk de vacatures

Vragen? Suggesties? Ideeën? We horen het graag! Mail ons op: hvzwolle@gmail.com. Via dit e-mailadres kunt u alle bestuursleden bereiken.
Bestuur

Voorzitter
Bas den Herder

Secretaris
Rob Kooloos
Postadres:
Zwarteweg 5, 8017AS Zwolle

Penningmeester
Gertjan Adema
tel.: (06) 34521084

Andere actieve leden

Geestelijke verzorging
Henny van der Sligte-de Jong
tel.: (038) 3317301
Tini Spikman-Smit
tel.: (038) 3376574

Humanistisch Vormingsonderwijs
Marleen Witteveen (contact: via hvzwolle@gmail.com)

Humanistische Uitvaartbegeleiding
Centrale tel.: 0900 3302020

Humanistisch Café
Nora Walsarie Wolff
Peter Meijlink

Zondagmorgenbijeenkomsten
Tini Spikman-Smit
Marianne Barkhuis

Coördinatie huisbezoek
Bas den Herder

Jonge Humanisten Zwolle
Rob Kooloos
jonghvzwolle@gmail.com

Regiocontactpersonen
Gegevens op te vragen via hvzwolle@gmail.com