Bestuur

  • Bert de Maar, voorzitter
  • Moniek Hendriks-Lensink, secretaris
  • Annemieke Klein Hesselink, penningmeester
  • Jan ten Dolle, algemeen bestuurslid
  • Wim Nijhof, algemeen bestuurslid
  • Lou Ritzen, algemeen bestuurslid

Kerntaak van het bestuur is het organiseren en aanbieden van activiteiten aan leden en belangstellenden.

De bestuursleden zijn bereikbaar via het mailadres van de afdeling [email protected]