In onze afdeling wordt er 4 keer per jaar een publieksactiviteit georganiseerd. Hiervoor wordt veel publiciteit gemaakt, om het Humanistisch Verbond bekend te maken en te houden.
In 2019 is de eerste publieksactiviteit in januari de lezing “Voltooid Leven, dilemma’s” geweest, die veel publiciteit heeft gehad en 40 bezoekers heeft getrokken.
In 2018 was er in september een lezing over mensenrechten door onze landelijk voorzitter Boris van der Ham en in december een lezing met als thema: “Een menswaardig bestaan, armoede in Nederland”.

Deze laatste lezing is verzorgd door onze zusterorganisatie Humanitas Noord-Veluwe. Onze afdeling werkt vaker samen met verwante organisaties in de regio. Met het Apostolisch Genootschap (een religieus-humanistische levensbeschouwelijke organisatie, die ook samenwerkt met de landelijke Humanistische Alliantie) is er een groep Filosofisch Schilderen en we maken elkaars activiteiten bekend onder onze leden.

Met het Apostolisch Genootschap en de Protestantse Kerk Harderwijk organiseren we jaarlijks het programma van de Vredesweek in Harderwijk. Er is dan een Walk of Peace en er zijn lezingen en koren. Voor 2019 zijn we weer nieuwe ideeën aan het uitwerken.
Samen met Amnesty International organiseren we jaarlijks een filmvertoning over een mensenrechtenthema.

Behalve deze publieksactiviteiten zijn er vaste, doorlopende activiteiten, voor leden. Er is een Woensdaggroep (elke tweede woensdagochtend van de maand) en een Zondaggroep (elke laatste zondag van de maand). Deze groepen komen samen in restaurants in Ermelo en de deelnemers hoeven niet altijd te komen. Er kunnen spontaan gespreksthema’s worden ingebracht, maar soms worden er ook onderwerpen voorbereid. Af en toe wordt er na afloop samen geluncht.

Verder zijn er twee kleinere, besloten gespreksgroepen en er zijn leesgroepen. Onlangs is er, vanuit de Woensdaggroep, ook een maatjesinitiatief gestart, voor contact en om samen dingen te ondernemen.
Soms worden er ook excursies georganiseerd naar exposities, of naar activiteiten van andere afdelingen.