Vaste activiteiten

Woensdaggroep en Zondaggroep
Er is een Woensdaggroep (elke tweede woensdagochtend van de maand) en een Zondaggroep (elke laatste zondag van de maand). Deze groepen komen samen in restaurants in Ermelo en de deelnemers hoeven niet altijd te komen. Er kunnen spontaan gespreksthema’s worden ingebracht, maar soms worden er ook onderwerpen voorbereid. Af en toe wordt er na afloop samen geluncht.

Gespreksgroep, leesgroep, maatjesinitiatief
Verder zijn er twee kleinere, besloten gespreksgroepen en er zijn leesgroepen. Onlangs is er, vanuit de Woensdaggroep, ook een maatjesinitiatief gestart, voor contact en om samen dingen te ondernemen.

Excursies
Soms worden er ook excursies georganiseerd naar exposities, of naar activiteiten van andere afdelingen.

Publieksactiviteiten in samenwerking

Filosofisch Schilderen
Met het Apostolisch Genootschap (een religieus-humanistische levensbeschouwelijke organisatie, die ook samenwerkt met de landelijke Humanistische Alliantie) is er een groep Filosofisch Schilderen en we maken elkaars activiteiten bekend onder onze leden.

Vredesweek: Walk of Peace, lezingen en koren
Met het Apostolisch Genootschap en de Protestantse Kerk Harderwijk organiseren we jaarlijks het programma van de Vredesweek in Harderwijk. Er is dan een Walk of Peace en er zijn lezingen en koren.

Filmvertoning
Samen met Amnesty International organiseren we jaarlijks een filmvertoning over een mensenrechtenthema.