Introductie
De afdeling Noordoostpolder is actief in de gemeente Noordoostpolder en heeft op dit moment 69 leden.

De afdeling organiseert 4x per jaar een activiteit die de toehoorders inspireert en leidt tot onderlinge gedachte-uitwisseling. In de media worden deze activiteiten aangeboden onder de naam ‘Perspectief’

Perspectief
Het Humanistisch Verbond afd. Noordoostpolder biedt  ‘Perspectief’. Zij wil vanuit een op de mens betrokken visie een ander, breder, ‘perspectief’ creëren in de samenleving. Daartoe wil zij inspiratiemomenten organiseren en mensen met elkaar in gesprek brengen rondom actuele thema’s uit het leven.

Perspectief kenmerkt zich door ruimdenkendheid en een open kritische blik op de hedendaagse samenleving. Daarbij worden  kunst, filosofie en spirituele verhalen als bronnen gebruikt.

We staan open voor zienswijzen van vele culturen, mensen, overtuigingen en levensstijlen en willen het gesprek daarover stimuleren. Uw verhaal en mening plaatsen we naast onze visie om een interculturele dialoog te bouwen.

Wilt via e-mail geïnformeerd worden over onze activiteiten vul dan via deze link uw e-mail adresgegevens in.

Informatie : Jannes Bosker,  06-48 37 2000 of e-mail perspectief.nop@gmail.com
Website   :  https://www.humanistischverbond.nl/afdeling/noordoost-polder

Bestuur
Voorzitter                                                Penningmeester                                 Secretaris / webmaster
Mevr. A. Weerden                           Mevr. M. Drijver                                    Dhr. J.A. Bosker
tel.: (06) 14723263                                                                                       tel.: (06) 48372000

 

E-mail Humanistisch Verbond afd. Noordoostpolder (Perspectief) :  perspectief.nop@gmail.com