Humanistisch café

Elke 2e zondagmiddag van de maand is er een humanistisch café. In een informele sfeer start een inleider met een verhaal, vaak over een filosofisch of maatschappelijk onderwerp, maar soms ook over literatuur of kunst. Aansluitend is de bar open en kunnen aanwezigen napraten over het onderwerp. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen, aanmelden is niet nodig. De toegang is gratis.

Het humanistisch café vindt plaats in de het Loge-gebouw van de Vrijmetselaars aan de Rijkmanstraat 10. Van 14.00 tot 16.00 uur ( de zaal is open om 13.30 uur).

Route beschrijving: (let op: éénrichtingsverkeer in de Rijkmanstraat). Naast het gebouw is een parkeerplaats, deze kunt u bereiken door vanaf de Welle via de Zandpoort richting de Brink te rijden. Dan eerste weg rechts (Achter de Muren Zandpoort) en aan het einde van de weg linksaf. De parkeerplaats is na 50m aan uw linkerkant. U kunt eventueel ook onder de Wilhelminabrug parkeren (betaald).

Humanistische filmvertoningen op maandagmiddag.

De filmvoorstellingen zijn in filmhuis/theater/café MIMIK. Elke eerste maandag van de maand om 15 uur wordt daar een film vertoond met een humanistisch thema. Deze film is voor iedereen toegankelijk maar leden van het HV krijgen korting. Meld bij de kassa dat je lid bent van het HV en je krijgt een toegangskaartje voor de verlaagde prijs van 8 euro. Na afloop wordt, met koffie, thee of iets anders, over de film nagepraat.

MIMIK, Achter de Muren Vispoort 8 – 10, Deventer.

Aanvang is om 15.00 uur. De toegang is met vrijwillige bijdrage.

Zie voor het programma en de data bij de activiteiten in de agenda

Literatuurkring 

Elke 4 tot 6 weken komt een groep bijeen. De deelnemers komen met elkaar in contact in huiskamergesprekken over een vooraf gelezen boek.  Op middagen wordt op een informele wijze over het gelezen werk van gedachten gewisseld. Kom gerust eens een kijkje nemen. Maak dan een afspraak met de coördinator: Lotti Baumann; E lottibaumann@planet.nl       Wil je liever ’s avonds een leeskring literatuur bezoeken, neem dan contact op met Annemarie Braakman; E annemarie.braakman@gmail.com

Poëziekring

Met enige regelmaat komen poëzie-liefhebbers bijeen om te spreken over gedichten die hen aanspreken. Deze groep telt zo’n 6 deelnemers die in een ontspannen sfeer gedichten voorlezen en bespreken. Informatie: Ria Meeuwse; E r.meeuwse@planet.nl

Walk en Talk

Walk and talk is een maandelijkse wandelgroep in mooie omgevingen met boeiende gesprekken. Wil je meedoen, neem dan contact op met Hiske Galema galema58@gmail.com of 06-12529883.

Stadswandeling Deventer en Zutphen

Incidenteel wordt onder leiding van een gids de Humanistische Stadswandeling door de historische binnenstad van Deventer gelopen. De datum wordt tijdig op de website van de afdeling geplaatst en in de lokale kranten.
Kosten: € 5,00 per persoon. Leden gratis
Deelnemers ontvangen tevens het boekje met de stadswandeling. Dit boekje is ook los te koop bij de VVV van Deventer voor € 2,50. De wandelingen zijn ook bij de afdeling te bestellen, stuur hiervoor een mail naar deventer.HV@gmail.com

Ook is een route van een stadswandeling in Zutphen opgesteld. De informatie hierover staat in het boekje In de Voetsporen van Henriette.

Henriette is Henriette Polak, die in de Humanistische Canon ‘de moeder van het HV’ wordt genoemd. Daarnaast heeft zij, als mecenas van vele kunstenaars en kunstuitingen, een sterk stempel gedrukt op het culturele leven van Zutphen. Het boekje is voor € 2,50 te koop bij de VVV Zutphen en in de museumwinkel van Musea Zutphen.

 

Belangenbehartiging

Nederland is een geseculariseerd land. Het aantal buitenkerkelijken is bijzonder hoog. In Deventer ligt het aantal niet-gelovigen boven de 60%. In andere gemeenten van de afdeling ligt het percentage rond de 50%. Het Humanistisch Verbond staat op de bres voor de belangen van ongodsdienstigen in Nederland en daarbuiten, maar ook in de afdeling. Tegelijkertijd zijn we voor samenwerking en dialoog. Zo hebben we in Deventer de Raad voor Levensbeschouwing opgericht.

Jong HV – Jonge Humanisten

Jong HV is een landelijk verband van jonge humanisten, met in verschillende steden activiteitengroepen. Zij komen geregeld bijeen, in binnen- en buitenland en buigen zij zich over maatschappelijke vragen en voeren actie. Kijk hier voor meer informatie.

Geestelijke begeleiders in ziekenhuizen en zorgcentra

In het Deventer Ziekenhuis en in verschillende zorgcentra zijn geestelijk begeleiders werkzaam die vanuit een humanistische oriëntatie met bewoners, patiënten, familie en medewerkers praten over levensvragen. Informeer bij de instelling naar de geestelijk begeleiders met een humanistische achtergrond.

Meer lezen over Humanistisch Verbond Deventer?

Bekijk de hoofdpagina en agenda van Humanistisch Verbond Deventer.