Lezen

van Geert Groote tot aan van Vloten (download PDF)
Een korte geschiedenis van het Deventer humanisme, met rondwandeling door de stad.

Opinie, geschreven door Gerard Burger:

Historie humanisme afdeling Deventer

De stad Deventer is nauw verbonden met de geschiedenis van het humanisme. In deze stad kwam de moderne Devotie tot bloei, een beweging die van grote betekenis is geweest voor het vroege humanisme. Erasmus kreeg in Deventer zijn opleiding aan de befaamde Latijnse school waar de humanist Alexander Hegius rector was.

In de 17e eeuw woonde Descartes enige tijd in Deventer en in de 19e eeuw was Johannes van Vloten, één van de grondleggers van het moderne humanisme, hoogleraar aan de Deventer Hogeschool.

Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het Humanistisch Verbond in 1996 heeft de afdeling in het centrum van Deventer een humanistisch monument geplaatst ter nagedachtenis aan Johannes van Vloten.

De afdeling is voor de eigen leden een sociaal netwerk ten dienste van persoonlijk contact en levensverdieping. Daarnaast is de afdeling betrokken bij de humanisering van de samenleving via intensief contact met andere levensbeschouwelijke en maatschappelijke organisaties.

De filosofie van de afdeling Deventer van het Humanistisch verbond is samen te vatten met de woorden: ontmoetingverdieping en dialoog.

Ontmoetingen binnen de afdeling kunnen zowel een ontspannend als een verdiepend karakter hebben. Wij komen met elkaar samen in een ongedwongen sfeer, bijvoorbeeld tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomsten .

Verdiepingsmogelijkheden in kleine kring bieden wij onze leden via groepjes die vanuit verschillende invalshoeken met elkaar in gesprek gaan. Ieders bijdrage daarin wordt gerespecteerd en gewaardeerd. Dit versterkt ook de onderlinge banden. Zo is er een literatuur- en een poëziegroepje. Een andere groep houdt zich bezig met Socratische gespreksvoering. Het met gelijkgestemden op een persoonlijke manier in gesprek gaan over levens- en zingevingvragen, beschouwen wij als kernactiviteiten van de afdeling.

Daarnaast bieden we, ook voor niet-leden, cursussen aan met een humanistisch karakter. Deze bijeenkomsten staan altijd in het teken van de dialoog. Dat geldt ook voor incidentele projecten die wij ondernemen om het Humanistisch verbond en het humanisme in de Deventer gemeenschap meer bekendheid te geven. Zo hebben we een humanistisch monument opgericht, werken we aan een boek van en over een Deventer vrijdenker, en is er humanistische rondwandeling door de stad samengesteld.

Een ander aandachtspunt van de afdeling is het aangaan van de dialoog met vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen. Zo nam de afdeling het initiatief om in Deventer tot een Raad van levensbeschouwingen te komen.

Download deze tekst als Word bestand

Simon Tyssot de Patot: Reizen en avonturen van Jacques Massé

Boek Reizen en avonturen van Jacques Massé

Rond 1714 schreef de Deventer hugenoot Simon Tyssot de Patot (1655-1738), onder pseudoniem, in het Frans een fantasievol reisverhaal dat vele tijdgenoten schokte vanwege zijn spinozistische inhoud.

Hoofdpersoon was een scheepsarts die na een schipbreuk met een reisgezel terechtkwam in een aards paradijs. Zij leerden er alles over de gewoonten van de bevolking. Toen zij op hun beurt uitleg gaven over het christendom, merkten ze dat dit volkomen absurd werd bevonden.

Ook andere ontmoetingen tijdens hun verdere omzwervingen, onder andere met een dominicaan en met een tot de islam bekeerde Gascogner, boden stof tot filosofische en maatschappijkritische bespiegelingen.

Het boek beleefde herdruk na herdruk en was een inspiratiebron voor Jules Verne. Volgens Jonathan Israel overvleugelt het alle filosofische romans van zijn tijd. Deze geruchtmakende tekst is op initiatief van de afdeling Deventer nu voor het eerst in modern Nederlands vertaald. De inleiding beschrijft de literair-historische context.

Download HV Magazine Deventer en lees de boekbespreking op pagina 16

Meer lezen over Humanistisch Verbond Deventer?

Bekijk de hoofdpagina en agenda van Humanistisch Verbond Deventer.