Leesgroep

In de omgeving van Arnhem zijn verschillende actieve leesgroepen. Een leesgroep komt maandelijks bijeen om een boek te bespreken. In onderling overleg stelt de groep een titellijst samen. Deze lijst bestaat uit fictie en non-fictie. Degene die een boek heeft ingebracht bereidt een korte inleiding voor, waarna de groep over het boek in gesprek gaat. Dit leidt vaak tot boeiende discussies.

Wanneer u zich wilt aansluiten bij een leesgroep kunt u contact opnemen met Maria van Kempen (kempenvanm118@gmail.com).

Filmclub

De filmclub bezoekt maandelijks, meestal in de avond, een interessante film, doorgaans in [Focus Filmtheater | www.focusarnhem.nl] in Arnhem. Na afloop is er gelegenheid tot het napraten over de film. De groep bestaat op dit moment uit twaalf personen. De filmclub werkt met een jaarrooster. Elke maand is er een ander lid verantwoordelijk voor de filmkeuze. Het filmbezoek is elke eerste week van de maand, maar steeds op een andere dag. Introducés zijn welkom.

Ook mee naar de film? Meld je aan bij Nico Lippe (nico_lippe@outlook.com).

Middagfilmclub

Zoals de naam al suggereert, is de middagfilmclub bedoeld voor filmliefhebbers die bij voorkeur ‘s middags naar de film gaan. De werkwijze is net iets anders die dan van de (avond)filmclub: Wie zin heeft om een film te bezoeken en daarover na wil praten verstuurt een e-mail met de filmtitel, datum en tijdstip naar het groepsmailadres. Groepsleden die meewillen reageren. Elk groepslid mag op elk moment het initiatief nemen en alleen meegaan zonder zelf iets voor te stellen mag ook. Niet HV-leden en introducees zijn van harte welkom.

Neem voor meer informatie of deelname aan de groep contact op met Jos Evers (deleeuwevers@hetnet.nl of 026 – 361 75 07).

Museumgroep

De museumgroep bestaat op dit moment uit twaalf cultuurliefhebbers die vier keer per jaar een museum bezoeken. Elk bezoek wordt georganiseerd door een ander lid. De groep bezoekt een kunstmuseum met moderne en/of klassieke kunst. Deze bezoeken vinden plaats op zaterdag of zondag. De museumgroep staat open voor iedereen. Ook mensen die geen lid zijn van het HV kunnen zich aansluiten.

Meld je aan bij Maria van Kempen (kempenvanm118@gmail.com).

Gespreksgroep Actualiteiten

Elke eerste woensdagmiddag van de maand komt tussen 14 en 16 uur in Velp de gespreksgroep Actualiteiten bij elkaar. De groep bespreekt maatschappelijke, ethische en culturele onderwerpen. Gespreksstof halen de deelnemers onder andere uit het Tijdschrift voor Humanistiek, NRC, De Groene Amsterdammer, Hollands Diep en wat zich zoal aanbiedt. Soms vindt de discussie plaats naar aanleiding van een boek, zoals De troost van de filosofie van Alain de Botton. Op basis van dit boek zijn thema’s aan bod gekomen als troost voor onmacht, troost voor impopulariteit en troost voor frustratie. Een actueel thema van de groep is levenskunst. De groep staat open voor nieuwe deelnemers. Het is ook mogelijk een keer vrijblijvend deel te nemen aan een bijeenkomst.

Meld je aan bij Rommy de Boer (RommydeBoer@upcmail.nl  of 026 8487797).

Filosofiecafé Wageningen

Elke de 2e zondagmiddag van de maand, 14:30 u.
Het filosofiecafé heeft in de afgelopen jaren een heel eigen plaats weten te veroveren in Wageningen, zowel in de kring van humanisten als bij “buitenstaanders”. Er is een vast team o.l.v. Fred van der Knaap dat de maandelijkse bijeenkomsten op de 2e zondagmiddag van de maand organiseert en runt. De locatie is Thuis, Stationsstraat 32, 6701 AM Wageningen. Wil je meer informatie of wil je je naam op de mailingslist laten plaatsen? Neem dan contact op met het contactteam.

Contactteam Filosofiecafé:
Fred van der Knaap, 0317 – 413 541, balance.line@wxs.nl
Joost IJsselmuiden, 0317 844 151, joostijss@gmail.com

Of kijk op: www.filosofiecafewageningen.nl

Gespreksgroepen in de regio Ede

Er zijn in de regio Ede/Wageningen/Veenendaal 2 gespreksgroepen. Ze functioneren op dezelfde manier. De deelnemers komen m.u.v. vakantieperioden éénmaal per maand samen, bij toerbeurt bij de leden thuis. De bijeenkomsten zijn ofwel in de ochtend ofwel in de middag. De leden dragen zelf de onderwerpen aan en uit het aanbod wordt gekozen. De “aandrager” zorgt voor een leesstuk (krantenartikel/samenvatting van een essay o.i.d.) en een paar vragen; deze worden ter voorbereiding toegezonden aan de leden. De bijeenkomsten zijn serieus, maar heel informeel. De Brilduikers zet de traditie voort: d.w.z. altijd wordt begonnen met een rondje “hete hangijzers”. Daarin kan ieder (desgewenst) op tafel leggen wat hem/haar zeer bezighoudt. De leden van de contactteams kunnen u desgewenst meer informatie verstrekken.

Contactteam Samenspraak:
Meindert Hoogerkamp,0318 – 417 251, m.hoogerkamp@planet.nl
Henk Bosch, 0318 – 510 033, henk.bosch@hccnet.nl

Brilduikers
Joke de Hoog, 0317 – 356 971, gertenjokedehoog@gmail.com
Marloes Sonneveld, 0318 – 484 174, sonne371@planet.nl

Theaterbezoekgroep

Al ruim 10 jaar bestaat deze groep o.l.v. Henk Bosselaar. Hij doet suggesties voor bijzondere voorstellingen, waar de groep er dan per seizoen een vijftal uit kiest. Die voorstellingen worden vooraf en achteraf met elkaar besproken. Voor meer informatie neemt u contact op met het contactteam.

Contactteam Theatergroep:
Henk Bosselaar, 0318 – 541 857, bosselr@worldonline.nl
Narda Schilt, 0488 – 454 182, lschilt41@gmail.com

Maandelijkse koffieochtenden

Als vanouds kunt u elke 2de dinsdagochtend van de maand voor contact en een goed gesprek aanschuiven aan onze stamtafel in Café Tante uit Marokko, Nieuwstraat 8 in Wageningen. U bent geheel vrijblijvend welkom vanaf 10:30 uur.

Contactpersonen Koffieochtend:
Jopie Jacobs, (0318) 610 412, jopie-jacobs@hotmail.nl
Marloes Sonneveld, (0318) 484 174, sonne371@planet.nl

Maandelijkse hv-keuzefilm

meestal op de maandagavond in de week na de koffieochtend
We maken tijdens of na de koffie-ochtend een keuze uit de reguliere programma’s van artfilms in het Cinemec-theater in Ede of het Heerenstraattheater in Wageningen. Aanmelding vooraf is niet nodig. Ieder zorgt voor het eigen ticket, we ontmoeten elkaar zo’n 10 minuten voor aanvang bij de bar in het theater èn – dat is de meerwaarde van samen naar de film – we praten altijd met elkaar na bij een drankje. Het contactteam stuurt na de koffieochtend een mail naar degenen die zich op de mailinglist hebben laten plaatsen. Daarin staat aangegeven voor welke film/hoe laat/waar is gekozen.

Contactpersonen Keuzefilm:
Jopie Jacobs, (0318) 610 412, jopie-jacobs@hotmail.nl
Marloes Sonneveld, (0318) 484 174, sonne371@planet.nl

Samen Eten op de 31e, samen dineren, gekruid met ontmoeting

Telt een maand 31 dagen dan kunt u zich aanmelden voor een gezamenlijk diner voor een redelijke prijs (ca € 25) in een restaurant in de regio. Hebt u belangstelling? Laat u door het contactteam op de mailinglist zetten u wordt dan tijdig geïnformeerd.

Contactteam Samen Eten:
Coos en Meindert Hoogerkamp, coos.meindert@planet.nl
Marloes Sonneveld, 0318 – 484 174, sonne371@planet.nl