Leesgroep

In de omgeving van Arnhem zijn verschillende actieve leesgroepen. Een leesgroep komt maandelijks bijeen om een boek te bespreken. In onderling overleg stelt de groep een titellijst samen. Deze lijst bestaat uit fictie en non-fictie. Degene die een boek heeft ingebracht bereidt een korte inleiding voor, waarna de groep over het boek in gesprek gaat. Dit leidt vaak tot boeiende discussies.

Wanneer u zich wilt aansluiten bij een leesgroep kunt u contact opnemen met Rebecca Middelkoop (regio Arnhem) of Tom Hommes (regio Velp) .

Filmclub

De filmclub bezoekt maandelijks, meestal in de avond, een interessante film, doorgaans in [Focus Filmtheater | www.focusarnhem.nl] in Arnhem. Na afloop is er gelegenheid tot het napraten over de film. De groep bestaat op dit moment uit twaalf personen. De filmclub werkt met een jaarrooster. Elke maand is er een ander lid verantwoordelijk voor de filmkeuze. Het filmbezoek is elke eerste week van de maand, maar steeds op een andere dag. Introducés zijn welkom.

Ook mee naar de film? Meld je aan bij Nico Lippe ([email protected]).

Middagfilmclub

Zoals de naam al suggereert, is de middagfilmclub bedoeld voor filmliefhebbers die bij voorkeur ‘s middags naar de film gaan. De werkwijze is net iets anders die dan van de (avond)filmclub: Wie zin heeft om een film te bezoeken en daarover na wil praten verstuurt een e-mail met de filmtitel, datum en tijdstip naar het groepsmailadres. Groepsleden die meewillen reageren. Elk groepslid mag op elk moment het initiatief nemen en alleen meegaan zonder zelf iets voor te stellen mag ook. Niet HV-leden en introducees zijn van harte welkom.

Ook ‘s middags mee naar de film? Meld je aan bij Nico Lippe ([email protected]).

Museumgroep

De museumgroep bestaat op dit moment uit twaalf cultuurliefhebbers die vier keer per jaar een museum bezoeken. Elk bezoek wordt georganiseerd door een ander lid. De groep bezoekt een kunstmuseum met moderne en/of klassieke kunst. Deze bezoeken vinden plaats op zaterdag of zondag. De museumgroep staat open voor iedereen. Ook mensen die geen lid zijn van het HV kunnen zich aansluiten.

Meld je aan bij Maria van Kempen ([email protected]).

Gespreksgroep Actualiteiten

Elke eerste woensdagmiddag van de maand komt tussen 14 en 16 uur in Velp de gespreksgroep Actualiteiten bij elkaar. De groep bespreekt maatschappelijke, ethische en culturele onderwerpen. Gespreksstof halen de deelnemers onder andere uit het Tijdschrift voor Humanistiek, NRC, De Groene Amsterdammer, Hollands Diep en wat zich zoal aanbiedt. Soms vindt de discussie plaats naar aanleiding van een boek, zoals De troost van de filosofie van Alain de Botton. Op basis van dit boek zijn thema’s aan bod gekomen als troost voor onmacht, troost voor impopulariteit en troost voor frustratie. Een actueel thema van de groep is levenskunst. De groep staat open voor nieuwe deelnemers. Het is ook mogelijk een keer vrijblijvend deel te nemen aan een bijeenkomst.

Meld je aan bij Rommy de Boer, 026 8487797.

Wandelgroep

De wandelgroep wandelt één keer in de zes weken. Het doel is om van de natuur te genieten, nader met elkaar kennis te maken en over van alles en nog wat te praten (of om juist te zwijgen). We maken wandelingen van 5 tot 10 km, zo’n 1,5 tot 2 uur lopen. Onderweg houden we zo mogelijk een korte pauze. De wandelingen zijn in de omgeving van Arnhem, bij voorkeur in de natuur, maar wandelingen in de stad zijn ook mogelijk.

Meld je aan bij Frits van Werven of Paul van Oosten, 06 49 87 82 75.

Filosofiecafé Wageningen

Elke de 2e zondagmiddag van de maand, 14:30 u.
Het filosofiecafé heeft in de afgelopen jaren een heel eigen plaats weten te veroveren in Wageningen, zowel in de kring van humanisten als bij “buitenstaanders”. Er is een vast team o.l.v. Fred van der Knaap dat de maandelijkse bijeenkomsten op de 2e zondagmiddag van de maand organiseert en runt. De locatie is Thuis, Stationsstraat 32, 6701 AM Wageningen. Wil je meer informatie of wil je je naam op de mailingslist laten plaatsen? Neem dan contact op met het contactteam.

Contactteam Filosofiecafé:
Fred van der Knaap, 0317 – 413 541, [email protected]
Joost IJsselmuiden, 0317 844 151, [email protected]

Of kijk op: www.filosofiecafewageningen.nl

Gespreksgroepen in de regio Ede

Er zijn in de regio Ede/Wageningen/Veenendaal 2 gespreksgroepen. Ze functioneren op dezelfde manier. De deelnemers komen m.u.v. vakantieperioden éénmaal per maand samen, bij toerbeurt bij de leden thuis. De bijeenkomsten zijn ofwel in de ochtend ofwel in de middag. De leden dragen zelf de onderwerpen aan en uit het aanbod wordt gekozen. De “aandrager” zorgt voor een leesstuk (krantenartikel/samenvatting van een essay o.i.d.) en een paar vragen; deze worden ter voorbereiding toegezonden aan de leden. De bijeenkomsten zijn serieus, maar heel informeel. De Brilduikers zet de traditie voort: d.w.z. altijd wordt begonnen met een rondje “hete hangijzers”. Daarin kan ieder (desgewenst) op tafel leggen wat hem/haar zeer bezighoudt. De leden van de contactteams kunnen u desgewenst meer informatie verstrekken.

Contactteam Samenspraak:
Meindert Hoogerkamp,0318 – 417 251, [email protected]
Henk Bosch, 0318 – 510 033, [email protected]

Brilduikers
Marloes Sonneveld, 0318 – 484 174, [email protected]
Joke de Hoog, 0317 – 356 971, [email protected]

Maandelijkse koffieochtenden

Als vanouds kunt u elke 2de dinsdagochtend van de maand voor contact en een goed gesprek aanschuiven aan onze stamtafel in Koffie met Verveelding, Buurtseweg 3, Wageningen. U bent geheel vrijblijvend welkom vanaf 10:15 uur.

Contactpersonen Koffieochtend:
Jopie Jacobs, (0318) 610 412, [email protected]
Marloes Sonneveld, (0318) 484 174, [email protected]

Maandelijkse hv-keuzefilm

meestal op de maandagavond in de week na de koffieochtend
We maken tijdens of na de koffie-ochtend een keuze uit de reguliere programma’s van (i.h.a. art)films in het Heerenstraattheater of Movie-W in Wageningen. Aanmelding vooraf is niet nodig. Ieder zorgt voor het eigen ticket, we ontmoeten elkaar zo’n 10 minuten voor aanvang bij de bar in het theater èn – dat is de meerwaarde van samen naar de film – we praten altijd met elkaar na bij een drankje. De contactpersoon stuurt na de koffieochtend een mail naar degenen die zich op de mailinglist hebben laten plaatsen. Daarin staat aangegeven voor welke film/hoe laat/waar is gekozen.

Contactpersoon Keuzefilm:
Marloes Sonneveld, (0318) 484 174, [email protected]

Samen Eten op de 31e, samen dineren, gekruid met ontmoeting

Telt een maand 31 dagen dan kunt u zich aanmelden voor een gezamenlijk diner voor een redelijke prijs (ca € 30) in een restaurant in de regio. Hebt u belangstelling? Laat u door het contactteam op de mailinglist zetten u wordt dan tijdig geïnformeerd.

Contactteam Samen Eten:
Coos en Meindert Hoogerkamp, [email protected]
Marloes Sonneveld, 0318 – 484 174, [email protected]