Bestuur

 • Voorzitter: <vacature>
 • Secretaris: Maria van Kempen
 • Penningmeester: <vacature>
 • Algemeen bestuurslid: Jeannette Janssen, Miek den Daas,  Nico Lippe, Willie Vrieler

Vacature voorzitter

Het Humanistisch Verbond afdeling Arnhem-Rijnstreek (HVAR) zoekt een voorzitter met affiniteit met het humanisme. Het bestuur organiseert activiteiten voor leden van de afdeling en andere geïnteresseerden. Bestuursleden voeren daarbij zelf hand- en spandiensten uit: het is een werkbestuur. Daardoor hebben de bestuursleden regelmatig contact met de deelnemers aan activiteiten en met externe organisaties waar de afdeling contacten mee onderhoudt of mee samenwerkt.

Andere taken van de voorzitter zijn:

 • de bestuursvergadering voorzitten (ongeveer 9 avonden per jaar)
 • bij sommige bijeenkomsten iets meedelen en zo zichtbaar en aanspreekpunt zijn voor leden
 • aanspreekpunt zijn van het Landelijk Bureau van het HV (niet vaak van toepassing)
 • meedenken en praten over te organiseren activiteiten

De tijdsbelasting is ongeveer drie uur per week.

Vacature penningmeester

Het Humanistisch Verbond afdeling Arnhem-Rijnstreek (HVAR) zoekt een penningmeester die affiniteit heeft met het humanisme. Het bestuur organiseert activiteiten voor leden van de afdeling en andere geïnteresseerden. Bestuursleden voeren daarbij zelf hand- en spandiensten uit: het is een werkbestuur.
Andere taken van de penningmeester zijn:

 • de bestuursvergadering bijwonen (ongeveer 9 avonden per jaar)
 • de financiële middelen van de afdeling beheren en registreren van mutaties
 • de uitgaven verantwoorden aan het Landelijk Bureau van het HV: jaarrekening, begroting

De tijdsbelasting is gemiddeld twee uur per week

Heeft u interesse voor een van deze functies, laat dit dan weten via secretaris@hv-arnhem.nl.