Banknummer van afdeling Apeldoorn – Midden Veluwe

IBAN : NL83TRIO 0198 4349 36
BIC (Bank Identifier Code) van de bank: TRIONL2U

Cursusvoorwaarden Humanistisch  Verbond Apeldoorn/midden-Veluwe

Op al onze cursussen zijn onderstaande cursusvoorwaarden van toepassing.

Cursusvoorwaarden

  1. Inschrijving gebeurt per e-mail en wordt op basis van binnenkomst verwerkt. Wie geen e-mail kan versturen mag zich ook schriftelijk aanmelden.Bij inschrijving moet worden opgegeven: naam cursus, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, wel/geen lid HV. Het adres van de cursusadministratie is: hvapld.cursus@gmail.nl; postadres: Edelenveld 24, 7427 EA Apeldoorn.
  2. Het Humanistisch Verbond is gerechtigd de cursus te annuleren als het aantal deelnemers onvoldoende is. Eventueel betaald cursusgeld  wordt dan gerestitueerd.
  3. Betaling geschiedt door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer NL83TRIO 0198 4349 36   t.n.v. Humanistisch Verbond afdeling Apeldoorn onder vermelding van naam cursist en cursus.
  4. Indien het cursusgeld niet uiterlijk een week voor aanvang van de cursus is voldaan dan kan het Humanistisch Verbond de cursist afvoeren als deelnemer en hem de toegang tot de cursus ontzeggen.
  5. Voortijdige beëindiging of opzeggen van de cursus, met daaraan gekoppeld een gehele of gedeeltelijke restitutie, is niet mogelijk. Slechts in geval van langdurige ziekte en ter beoordeling van de cursuscommissie van het Humanistisch Verbond, kan een uitzondering worden gemaakt.
  6. Voor mensen met minimum inkomen en studenten is een reductie van 50% van de cursusprijs op aanvraag mogelijk
  7. Klachten over de cursus worden gemeld aan de cursuscommissie.

Apeldoorn augustus 2016.

Klik hier de cursusvoorwaarden te downloaden en te printen