man2hoeden20200426

Welkom bij de afdeling Apeldoorn!

De gemeenten Apeldoorn en Epe vallen onder deze afdeling. In Apeldoorn organiseren we maandelijks een Humanistisch Café, een filmmiddag/avond en daarnaast regelmatig cursussen, lezingen en andere bijeenkomsten. We werken veel samen met de vereniging OKW  (Onderwijs, Kunst en Wetenschap) Apeldoorn.

In de laatste nieuwsbrief  Humavaria van mei 2020 treft u i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus vanzelfsprekend geen opwekkingen aan om allerlei activiteiten van onze afdeling te bezoeken. In deze Humavaria treft u onder meer informatie aan over het boek “alsof het nog gewoon is” – herinneringen 1928-1948 geschreven door ons lid Hennie Lansen. Als een van de allerlaatsten heeft zij de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw bewust meegemaakt. Op aandringen van velen heeft de nu 92-jarige Hennie haar herinneringen opgeschreven.