Jonge Humanisten Groningen

Zit je met zingevingsvragen? Ben je filosofisch geïnteresseerd? Lijkt het je fijn om met anderen een gesprek te voeren met diepgang? Ben je op zoek naar gezelligheid? Wil je samen leuke dingen doen? Luidt je antwoord op één of meer van deze vragen ja? Dan nodigen we je graag uit in onze humanistische jongerengroep. Onze groep is de jongerenafdeling van het Humanistisch Verbond Groningen en omstreken: Jonge Humanisten Groningen: mensen tussen de achttien en veertig jaar oud met interesse in het humanisme.

Eten met gespreksstof

Ongeveer om de zes weken is er een ontmoeting voor eters en praters in het Humanistisch Centrum. Eén of meer deelnemers bereiden de maaltijd voor, de anderen betalen 6 euro. Iedereen is welkom. De gespreksstof wordt gekozen uit onderwerpen die deelnemers te berde brengen. Altijd gezellig, altijd interessant. Liefhebbers kunnen vanaf 15.00 uur meehelpen met koken. Op aanvraag wordt er ook vegetarisch gekookt.
Kees Stada
Kees wordt tijdelijk vervangen door
Gerrit Botke, tel. 06-21800348

Wandelingen

Maandelijks met geestverwanten wandelen in een natuurgebied in Groningen of Drenthe.Het tempo is aangepast aan de mensen die minder goed ter been zijn.
Coördinatie en informatie: Pieter en Marijke Hofman,  tel. 0592 343 595

Gespreksgroep Heggespraak

De gespreksgroep Heggespraak is een samenwerking tussen Remonstranten, Vrijzinnig Hervormden en Humanisten.
Coördinator: Joop Hippe,  tel. 0592-407175

Discussiegroep HUMANISME NU

De discussiegroep Humanisme Nu bestaat ongeveer 15 jaar.
Zij komt om de twee maanden bijeen op de woensdagavond,
van 19.45 (inloop 19:30) tot ongeveer 22.00 uur in het Humanistisch Centrum,
W.A. Scholtenstraat 2, 9712 KW Groningen.
In de groep discussieert men over actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, filosofische onderwerpen en interessante boeken. Recent aan de orde gekomen onderwerpen zijn ‘samenwerking tussen mensen’, ‘de multiculturele samenleving’, ‘het streven naar de volmaakte mens’, ‘mensenrechten’, ‘problemen van politieke verkiezingen’, ‘neoliberalisme’, ‘(zen)boeddhisme’ en ‘zin en zingeving’. De te bespreken onderwerpen worden door de leden aangedragen. Meestal verzamelt één van de leden informatie over het onderwerp en verstuurt deze aan de leden toe ter voorbereiding op de discussie.
Wil je eens een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op met Marinus van Dijk. Hij zorgt er dan voor dat je de aankondiging en de stukken voor de eerstvolgende bijeenkomst toegestuurd krijgt.
Informatie en contact: Marinus van Dijk
                   telefoon:  050-3015226,
                      e-mail:   marvdijk@xs4all.nl

Literatuurgroep

Ongeveer vijf keer per jaar bespreken de deelnemers tijdens een huiskamerbijeenkomst een literair boek dat zij van tevoren gelezen hebben.
Coördinator:  Peter van Geelen
   telefoon:  06-4539 8208,     e-mail:    petervangeelen@hotmail.com

Expositie in de zaal van het Humanistisch Verbond

Tentoonstellingen in Stichting Huisvesting HV:
Derdejaarsstudenten van de Klassieke Academie, tonen met veel enthousiasme
hun schilderijen. Met deze expositie vragen we meer aandacht voor de opkomende kunstschilders. Wie weet ben jij wel de eerste die één van hun mooie werken koopt.

Wat is nu de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen?
Het is een autonoom kunstenaarscollectief en is gevestigd aan de Akerkhof 43c.
Ze kent geen eenzijdige opvatting hoe ‘juiste’ kunst er uit moet zien.
Alles draait om de overdracht van zuivere vakkennis naar nieuwe generaties.
Deze vakkennis wordt namelijk niet meer, of nog uiterst summier, op de reguliere
academies onderwezen.
Tussen de kunstacademies van Nederland neemt de Klassieke Academie voor beeldende kunst een uitzonderlijke positie in. Het is een onafhankelijke, ongesubsidieerde kunstvakopleiding, sinds 2005 gedreven door ca. 40 klassiek geschoolde kunstenaars.

De Klassieke Academie heeft de ANBI status.
Wilt u online een kijkje nemen?    www.klassiekeacademie.nl
Kees Stada