Bestuur

Voorzitter

Marijke van de Hel
e-mail: marijkevandehel@gmail.com
tel: 050 5492796

Secretaris
Ieke Verveld
e-mail: secr.hvgron@gmail.com
telefoon: 050 8503655
06-10264135

Penningmeester

Willem Waard
penningm.hvgron@gmail.com

Leden

Lenie Kootstra
Leniekootstra@gmail.com

Martijn van Loon
vanloonmac@gmail.com

Jong HV Groningen

Ivo Hengst
ivo_hengst@hotmail.com

Postadres bestuur Groningen

Humanistisch Centrum, W.A.Scholtenstraat 2
9712 KW Groningen.

Subgroepen

Discussiegroep ‘Humanisme nu’
Hans Reddinghuis tel. 050-53445750

Eten met gespreksstof
Gerrit Botke tel. 09-21800348
(Gerrit Botke vervangt tijdelijk Kees Stada.)

Gespreksgroep Heggespraak
Joop Hippe tel. 0592-407175

Wandelgroep Groningen
Pieter en Marijke Hofman, tel. 0592-343595

Leesgroep
Peter van Geelen, tel. 06-45398208

Vrijwilligers gezocht

Al het werk bij HV Groningen wordt door vrijwilligers gedaan; mensen met idealisme en enthousiasme. Veel leden van het Humanistisch Verbond steunen de organisatie, vanwege het gedachtegoed, de geestelijke verzorging en het vormingsonderwijs. Die steun is ook hard nodig om het humanistische geluid in onze samenleving te laten horen. Wil je ook meehelpen? Graag!

Activiteiten organiseren

Heb je ideeën over onderwerpen, die zich lenen voor activiteiten van de afdeling? Wil je zelf ook wel eens iets doen, maar dan zonder je vast te leggen? Prachtig! En er is zoveel te doen dat elke hulp meegenomen is. Hieronder een aantal activiteiten waarvoor we ondersteuning zoeken:

  • hulp bij het werven van vrijwilligers
  • publiciteit: bemannen stands, verspreiden van affiches
  • het opzetten van een discussie over een bepaald thema

Humanistisch Centrum

De Stichting Huisvesting Humanistisch Verbond Groningen is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die ons pand wil helpen beheren. De Stichting beheert het pand in de W.A. Scholtenstraat 2 in Groningen waarin het Humanistisch Centrum is gehuisvest.

De vrijwilliger helpt het huidige bestuur met het beheren van het pand. Het bestuur vergadert ongeveer 10 x per jaar (1,5 uur).
Daarnaast kan men naar eigen invulling ‘meeklussen’.
Het nieuwe bestuurslid zal zich onder andere gaan bemoeien met de verhuur van de zaal.
De secretaris van het stichtingsbestuur, Gerrit Botke, is graag bereid je vragen te beantwoorden.
E-mail: botke@planet.nl, tel.: (06)21800348.