Het bestuur van Humanistisch Verbond afdeling Fryslân heeft 5 leden.

Voorzitter:              Jan Wijbenga – voorzitter@hvfryslan.nl

Penningmeester:   Bart van ‘t Veer – penningmeester@hvfryslan.nl

Secretaris:               Marjoleine Beers – secretariaat@hvfryslan.nl

Algemeen lid:         Roeleke Naber

Algemeen lid:         Karel Klevringa