Eten met gespreksstof

Met de huidige afstandsverplichting van 1,5 meter is het in het algemeen niet mogelijk om deze activiteit binnenshuis te organiseren. Daarom kan deze activiteit voorlopig niet doorgaan.  

‘Eten met gespreksstof’ is inmiddels een succesnummer op ons programma en dat doen we zo’n zes keer per jaar. De meeste deelnemers zijn trouwe bezoekers. Af en toe zien we nieuwe gezichten. Nooit is het saai en altijd is er begrip voor elkaars mening.

We eten ‘wat de pot schaft’, afwisselend bij één van de deelnemers thuis. We beginnen met een drankje vooraf, kiezen een onderwerp om over te praten en gaan dan eten. Soms draagt één van de deelnemers van tevoren een onderwerp aan, maar dat kan ook spontaan opkomen, zoals na een recente gebeurtenis of televisie-uitzending. In de discussie komen vaak verrassende standpunten naar voren, en wellicht weet iemand anders uit de groep iets in te brengen dat je standpunt doet schuiven. Tot dusverre is er nog nooit gebrek aan een onderwerp geweest.

Het aantal maximum aantal deelnemers is tussen 8-10, omdat anders een zinvolle discussie aan een enkele tafel te moeilijk wordt.

NB: deelname impliceert geenszins dat we verwachten dat jij zelf ook een keer een bijeenkomst organiseert. Laat je daar dus niet door weerhouden deel te nemen.

 

Wandelen

Op een aantal zondagen worden wandelingen georganiseerd, meestal op de laatste zondag van de maand.  Aanmelden vooraf is niet nodig maar het zou wel fijn zijn. Een uur voor de wandeling controleert de organisator zijn/haar mailbox. Als je twijfelt vanwege weersomstandigheden, kun je voor de zekerheid voor vertrek even mailen of bellen met de organisator van de wandeling.

Wil je zelf een wandeling organiseren mail dan naar Jan Kolkman.

 

Assen-Wandelen
Beeld door: Doaitse Swierstra

Humanistisch Café

Elke 2e dinsdag van de maand bent u van harte welkom in het “Humanistisch Café “.  De locatie is in elk geval tot en met januari het Duurzaamheidscentrum Bosrand 2, 9401 SL, Assen in zaal De Punt.

Gewoon even gezellig bijpraten in een ontspannen sfeer en daarna praten over een actueel onderwerp. Het inbrengen van een onderwerp wordt op prijs gesteld.  Een krantenknipsel bijvoorbeeld kan al aanleiding zijn voor een gesprek. Ook potentiële HV-leden en belangstellenden zijn welkom.

Het bestuur heeft besloten ook voor het HV-café de QR-code verplicht te stellen. Binnen is het dan niet verplicht de 1,5 meter te handhaven. Toch zullen we trachten wat meer afstand van elkaar te houden dan gebruikelijk. Indien er veel bezoekers komen kunnen we gebruik maken van een grotere zaal.

Daarom is aanmelding noodzakelijk gedurende de corona periode op het mailadres:  [email protected] .  Aanmelden kan tot 12.00 uur op de maandag voorafgaande aan het HV-café.

Bij het gebouw zijn nu 2 ingangen. De linker ingang is voor het restaurant, de rechter voor andere activiteiten.

U dient een mondkapje op te hebben bij betreding van het gebouw, totdat u op uw plaats zit.

Gespreksgroep Hoogeveen

In Hoogeveen draait al een flink aantal jaren een gespreksgroep van leden van het Humanistisch Verbond. De groep komt vijf keer per jaar bij elkaar in het winterseizoen op zondagochtend van half 11 tot 12 uur en telt zo’n 10 – 12 deelnemers.

Plaats van samenkomst: Jannes vd Sleedenhuis, locatie Wolfsbos, Valkenlaan 5 Hoogeveen.

Contact: Elza Craanen, tel.nr. 0528785032 (inspreken) of Elza Craanen

 

Gespreksgroep Assen

in verband met Corona tijdelijk stilgelegd
Sinds enkele jaren komen we als groep maandelijks bij elkaar om van gedachten te wisselen  over een of ander, meestal actueel, onderwerp.
De thema’s worden door de deelnemers zelf ingebracht. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • Het populisme
  • Wat is geluk en hoe en waardoor wordt dat bepaald?
  • Hoe gaan we om met de kwalijke kant van de geschiedenis?
  • Spiritualiteit en humanisme……..

Elke deelnemer bereidt de onderwerpen voor discussie zelf voor en eens per maand komen we bij elkaar om opvattingen/standpunten/ideeën in de groep te toetsen.

De gesprekken vinden plaats onder begeleiding van een gespreksleider, zijn open, plezierig,
interessant en vinden wisselend bij de deelnemers thuis plaats.  
Het geheel is gebaseerd op open staan en geïnteresseerd zijn in de mening van anderen op grond waarvan je je eigen inzichten kunt bijstellen. In feite is het “leren”.
 

Levenskunstgroep

Levenskunst: iets voor jou?

In de uitgave Eigentijds Humanisme van het Humanistisch Verbond staat het volgende stukje:

“Menselijke expressie. Voor humanisten is expressie een levensbehoefte, een manier om zin en betekenis te geven aan het bestaan. Verhalen, kunst, muziek en verbeelding vormen ons en zijn de bouwstenen van menselijke culturen. Menselijke expressie maakt deze culturen inspirerend, inherent waardevol, maar ook onderwerp van kritische beschouwing.  …….. “

Dit zou je ook Levenskunst kunnen noemen.

  • Levenskunst kun je zien als een manier om het eigen leven en dat van anderen vorm te geven.
  • Levenskunst vereist een actieve inspanning, een willen en een doen.
  • Levenskunst is een leerproces, waarbij onder andere oefening, zelfkennis, kennis van de omstandigheden, verbeeldingskracht en inleving een belangrijke rol spelen.
  • Levenskunst is een streven, waarbij je uit allerlei inspiratiebronnen kunt putten.

Iets voor jou?

Het doel van de groep is op onderzoek te gaan naar onze eigen levenskunst en onze menselijke expressie.

Wat we zeker ook voor ogen hebben is plezier beleven aan zingeving, beschouwing en samenzijn. We willen elkaar op een creatieve wijze ontmoeten, rekening houden met elkaar, keuzes maken en delen. De deelnemers moeten de bereidheid hebben open te staan voor andere mensen en hun expressie. Aspecten die er ook toe doen zijn: enthousiasme, ‘spelen’, humor, contact, acceptatie, ruimte, respect, …….

De levenskunstgroep is in april 2018 gestart. We komen de derde donderdagmiddag van de maand bij elkaar. We hebben nu een groepje van 8. Daarmee is op dit moment, ook vanwege de Corona spelregels,  de maximale groepsgrootte bereikt.

Contactpersoon: Fieneke Stronkhorst,  0592 342720 [email protected]

Museumgroep

Bij de beantwoording van de enquête HV Assen en Omstreken in juni 2018 heeft een aantal leden aangegeven geïnteresseerd te zijn in het gezamenlijk met andere HV leden bezoeken van musea en kunstexposities. Dit heeft geleid tot de instelling van een Museumgroep in 2019.

Contactpersoon Wim Roeleveld: [email protected]

 

 

Tot binnenkort bij Humanistisch Verbond Drenthe!