Eten met gespreksstof

‘Eten met gespreksstof’ is inmiddels een succesnummer op ons programma en dat doen we zo’n zes keer per jaar. De meeste deelnemers zijn trouwe bezoekers. Af en toe zien we nieuwe gezichten. Nooit is het saai en altijd is er begrip voor elkaars mening.

We eten ‘wat de pot schaft’, afwisselend bij één van de deelnemers thuis. We beginnen met een drankje vooraf, kiezen een onderwerp om over te praten en gaan dan eten. Soms draagt één van de deelnemers van tevoren een onderwerp aan, maar dat kan ook spontaan opkomen, zoals na een recente gebeurtenis of televisie-uitzending. In de discussie komen vaak verrassende standpunten naar voren, en wellicht weet iemand anders uit de groep iets in te brengen dat je standpunt doet schuiven. Tot dusverre is er nog nooit gebrek aan een onderwerp geweest.

Degene die het organiseert bepaalt het aantal deelnemers dat ontvangen kan worden. De praktijk is dat 6 deelnemers aan een tafel heel goed werkt om een zinvolle discussie te voeren.

NB: deelname impliceert geenszins dat we verwachten dat jij zelf ook een keer een bijeenkomst organiseert. Laat je daar dus niet door weerhouden deel te nemen.

Als  u zelf ook een keer gastheer/gastvrouw wilt zijn, dan vernemen we dat graag van u.

De activiteitencommissie: 

Jan Kolkman 0592-413291 anjankolkman@gmail.com

Wim Roeleveld 0599-234497 06-51322851 roeleveld.wim@gmail.com

 

Wandelen

Op een aantal zondagen worden wandelingen georganiseerd, meestal op de laatste zondag van de maand.  Aanmelden vooraf is niet nodig maar het zou wel fijn zijn. Een uur voor de wandeling controleert de organisator zijn/haar mailbox. Als je twijfelt vanwege weersomstandigheden, kun je voor de zekerheid voor vertrek even mailen of bellen met de organisator van de wandeling.

Wil je zelf een wandeling organiseren mail dan naar:

Jan Kolkman 0592-413291 anjankolkman@gmail.com

Wim Roeleveld 0599-234497 06-51322851 roeleveld.wim@gmail.com

Assen-Wandelen
Beeld door: Doaitse Swierstra

Humanistisch Café

Op elke tweede dinsdag van de maand in het Duurzaamheidscentrum, Bosrand 2, 9401SL  Assen, in zaal De Punt aan de unieke ronde tafel.

Bij het gebouw zijn nu 2 ingangen. De linker ingang is voor het restaurant, de rechter voor andere activiteiten.

Gewoon even gezellig bijpraten in een ontspannen sfeer en daarna praten over een actueel onderwerp. Het inbrengen van een onderwerp wordt op prijs gesteld.  Een krantenknipsel bijvoorbeeld kan al aanleiding zijn voor een gesprek. Ook potentiële HV-leden en belangstellenden zijn welkom.

Aanmelden niet noodzakelijk.

Aanvang 10.30 uur einde ongeveer 12.15 uur

Data in 2023: 10 januari, 14 februari, 14 maart

 

Gespreksgroep Hoogeveen

In Hoogeveen draait al een flink aantal jaren een gespreksgroep van leden van het Humanistisch Verbond. De groep komt vijf keer per jaar bij elkaar in het winterseizoen op zondagochtend van half 11 tot 12 uur en telt zo’n 10 – 12 deelnemers.

Plaats van samenkomst: Jannes vd Sleedenhuis, locatie Wolfsbos, Valkenlaan 5 Hoogeveen.

Contact: Elza Craanen, tel.nr. 0528785032 (inspreken) of Elza Craanen

 

Gespreksgroep Assen

Sinds enkele jaren komen we als groep maandelijks bij elkaar om van gedachten te wisselen  over een of ander, meestal actueel, onderwerp.
De thema’s worden door de deelnemers zelf ingebracht. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • Het populisme
  • Wat is geluk en hoe en waardoor wordt dat bepaald?
  • Hoe gaan we om met de kwalijke kant van de geschiedenis?
  • Spiritualiteit en humanisme……..

Elke deelnemer bereidt de onderwerpen voor discussie zelf voor en eens per maand komen we bij elkaar om opvattingen/standpunten/ideeën in de groep te toetsen.

De gesprekken vinden plaats onder begeleiding van een gespreksleider, zijn open, plezierig,
interessant en vinden wisselend bij de deelnemers thuis plaats.  
Het geheel is gebaseerd op open staan en geïnteresseerd zijn in de mening van anderen op grond waarvan je je eigen inzichten kunt bijstellen. In feite is het “leren”.
 
Contactpersoon: Fieneke Stronkhorst,  0592 342720 secr.hvdrenthe@gmail.com

Levenskunstgroep

Levenskunst: iets voor jou?

In de uitgave Eigentijds Humanisme van het Humanistisch Verbond staat het volgende stukje:

“Menselijke expressie. Voor humanisten is expressie een levensbehoefte, een manier om zin en betekenis te geven aan het bestaan. Verhalen, kunst, muziek en verbeelding vormen ons en zijn de bouwstenen van menselijke culturen. Menselijke expressie maakt deze culturen inspirerend, inherent waardevol, maar ook onderwerp van kritische beschouwing.  …….. “

Dit zou je ook Levenskunst kunnen noemen.

  • Levenskunst kun je zien als een manier om het eigen leven en dat van anderen vorm te geven.
  • Levenskunst vereist een actieve inspanning, een willen en een doen.
  • Levenskunst is een leerproces, waarbij onder andere oefening, zelfkennis, kennis van de omstandigheden, verbeeldingskracht en inleving een belangrijke rol spelen.
  • Levenskunst is een streven, waarbij je uit allerlei inspiratiebronnen kunt putten.

Iets voor jou?

Het doel van de groep is op onderzoek te gaan naar onze eigen levenskunst en onze menselijke expressie.

Wat we zeker ook voor ogen hebben is plezier beleven aan zingeving, beschouwing en samenzijn. We willen elkaar op een creatieve wijze ontmoeten, rekening houden met elkaar, keuzes maken en delen. De deelnemers moeten de bereidheid hebben open te staan voor andere mensen en hun expressie. Aspecten die er ook toe doen zijn: enthousiasme, ‘spelen’, humor, contact, acceptatie, ruimte, respect, …….

De levenskunstgroep is in april 2018 gestart. We komen de derde donderdagmiddag van de maand bij elkaar. We hebben nu een groepje van 8. Daarmee is op dit moment, ook vanwege de Corona spelregels,  de maximale groepsgrootte bereikt.

Contactpersoon: Fieneke Stronkhorst,  0592 342720 secr.hvdrenthe@gmail.com

Museumgroep

Gezamenlijk een museum  of kunstexpositie bezoeken?

Meld je aan bij Wim Roeleveld: roeleveld.wim@gmail.com

 

 

Tot binnenkort bij Humanistisch Verbond Drenthe!