Klankbordgroep

Ook onder de leden van HV Drenthe zal er soms een verlangen kunnen zijn
om eens te praten met iemand die de kunst van het luisteren beheerst en
dat ook nog doet vanuit humanistisch perspectief.
En omdat er in het noorden weinig humanistisch geestelijke verzorgers ter
beschikking staan, zijn wij blij met drie leden die zich ter beschikking willen
stellen als U dat nodig hebt.

Mochten er zich in uw leven zaken voordoen waarover u wilt praten, dan
kunt u een gesprek met een van hen aanvragen via het secretariaat.

Ton Koster
Jan van Koert
Anne Prins

Contactpersoon:
Fieneke Stronkhorst 0592-342720 / 06-
21363223 [email protected]

Geestelijke verzorging voor mensen in de thuissituatie

Zie ook de website van de coöperatie voor mensen met een levensvraag.

NNCZ/ Jannes van der Sleedenhuis in Hoogeveen

Humanistisch geestelijk verzorger

Reinder Bouwhuis

Telefoon: 06 8230 5926

E-mail: [email protected]

 

Humanistische uitvaartbegeleiding

Nabestaanden vinden het moeilijk een toespraak te schrijven of uit te spreken. Een humanistisch uitvaartbegeleider helpt u daarbij.

Mogelijkheden zijn:

  • een gesprek bij leven
  • een gesprek met nabestaanden

Een humanistisch uitvaartbegeleider heeft een speciale opleiding gevolgd en biedt hulp op basis van kennis en ervaring. De begeleider is humanist een heeft oog voor de eigenheid en waardigheid van elk mens en begrip voor de kronkelwegen van het leven.

Op humanistischeuitvaart.nl vindt u alle informatie.
Voor Drenthe kunt u bellen met 0900-3302020
en voor Groningen met 0900-9005030.

Humanistisch vormingsonderwijs

HVO, organisatie voor docenten HVO en levensbeschouwing in het openbaar basisonderwijs

Regiobegeleider Drenthe, Groningen en a.i. Friesland
Mathilde Nomden
e-mail: [email protected]
tel. 06 11277250, 030-7604812
website: hvo.nl

Stichting HVO Primair is lid van de Humanistische Alliantie, het samenwerkingsverband van humanistische organisaties in Nederland.’