Eten met Gespreksstof

Eten met gespreksstof  is inmiddels een succesnummer op ons programma en dat doen we zo’n zes keer per jaar. De meeste deelnemers zijn trouwe bezoekers. Af en toe zien we nieuwe gezichten. Nooit is het saai en altijd is er begrip voor elkaars mening.

We eten “wat de pot schaft”, afwisselend bij één van de deelnemers thuis. We beginnen met een drankje vooraf, kiezen een onderwerp om over te praten en gaan dan eten.  Soms draagt één van de deelnemers van te voren een onderwerp aan, maar dat kan ook spontaan opkomen, zoals na een recente gebeurtenis of televisie-uitzending. In de discussie komen vaak verrassende standpunten naar voren, en wellicht weet iemand anders uit de groep iets in te brengen dat je standpunt doet schuiven. Tot dusverre is er nog nooit gebrek aan een onderwerp geweest.

Het aantal maximum aantal deelnemers is tussen 8-10, omdat anders een zinvolle discussie aan een enkele tafel te moeilijk wordt.

N.b: deelname impliceert geenszins dat we verwachten dat jij zelf ook een keer een bijeenkomst organiseert. Laat je daar dus niet door weerhouden deel te nemen.

 

Wandelen

Aanmelden vooraf is niet nodig maar het zou wel fijn zijn. Een uur voor de wandeling controleert de organisator zijn/haar mailbox. Als je twijfelt vanwege weersomstandigheden, kun je voor de zekerheid voor vertrek even mailen of bellen met de organisator van de wandeling.

Graag willen we weten waar je interesse voor wandelen of andere activiteiten naar uit gaat. Heb je ideeën of suggesties, mail dan naar Jan Kolkman van de activiteitencommissie.

Assen-Wandelen
Beeld door: Doaitse Swierstra

Humanistisch Café

Elke 2e dinsdag van de maand ben je van harte welkom in het Humanistisch Café Assen. Daar voeren aan de koffietafel onze leden, in klein verband, een gesprek. De onderwerpen bepalen we ter plekke. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Het café vindt plaats in Kunstplaza Schurer, bovenin warenhuis Van der Veen.

Gespreksgroep Hoogeveen

In Hoogeveen draait al een flink aantal jaren een gespreksgroep van leden van het Humanistisch Verbond. De groep komt vijf keer per jaar bij elkaar in het winterseizoen op zondagochtend van half 11 tot 12 uur en telt zo’n 10 – 12 deelnemers.

Plaats van samenkomst: Jannes vd Sleedenhuis, locatie Wolfsbos, Valkenlaan 5 Hoogeveen.

Contact: Klaas J. Baas, 0528 264 045, baask@home.nl

Gespreksgroep Assen

Sinds enkele jaren komen we als groep maandelijks bij elkaar om van gedachten te wisselen  over een of ander, meestal actueel, onderwerp.
De thema’s worden door de deelnemers zelf ingebracht. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
  • Het Populisme
  • Wat is geluk en hoe en waardoor wordt dat bepaald?
  • Hoe gaan we om met de kwalijke kant van de geschiedenis?
  • Spiritualiteit en humanisme……..

Elke deelnemer bereidt de onderwerpen voor discussie zelf voor en eens per maand komen we bij elkaar om opvattingen/standpunten/ideeën in de groep te toetsen.

De gesprekken vinden plaats onder begeleiding van een gespreksleider, zijn open, plezierig,
interessant en vinden wisselend bij de deelnemers thuis plaats.  
Het geheel is gebaseerd op open staan en geïnteresseerd zijn in de mening van anderen op grond waarvan je je eigen inzichten kunt bijstellen. In feite is het “leren”.
 

Contact: Ger Nekkers, tel.nr. (0592) 543 922 of gj.nekkers@zonnet.nl

Levenskunstgroep

Levenskunst: Iets voor jou?

In de uitgave Eigentijds Humanisme van het Humanistisch Verbond staat het volgende stukje:

“Menselijke expressie. Voor humanisten is expressie een levensbehoefte, een manier om zin en betekenis te geven aan het bestaan. Verhalen, kunst, muziek en verbeelding vormen ons en zijn de bouwstenen van menselijke culturen. Menselijke expressie maakt deze culturen inspirerend, inherent waardevol, maar ook onderwerp van kritische beschouwing.  …….. “

Dit zou je ook Levenskunst  kunnen noemen.

  • Levenskunst kun je zien als een manier om het eigen leven en dat van anderen vorm te geven.
  • Levenskunst vereist een actieve inspanning, een willen en een doen.
  • Levenskunst is een leerproces, waarbij onder andere oefening, zelfkennis, kennis van de omstandigheden, verbeeldingskracht en inleving een belangrijke rol spelen.
  • Levenskunst is een streven, waarbij je uit allerlei inspiratiebronnen kunt putten.

Iets voor jou?

Het doel van de groep is op onderzoek te gaan naar onze eigen levenskunst en onze menselijke expressie.

Wat we zeker ook voor ogen hebben is plezier beleven aan zingeving, beschouwing en samenzijn. We willen elkaar op een creatieve wijze ontmoeten, rekening houden met elkaar, keuzes maken en delen. De deelnemers moeten de bereidheid hebben open te staan voor andere mensen en hun expressie. Aspecten die er ook toe zijn: enthousiasme, ‘spelen’, humor, contact, acceptatie, ruimte, respect, …….

De levenskunstgroep is in april 2018 gestart. We komen de derde donderdagmiddag van de maand bij elkaar. We hebben nu een groepje van 6 en kunnen uitgroeien tot maximaal 10 deelnemers.

Contactpersoon: Ri Veens, riveens@tuijt.nl, (0592) 318 527

Museumgroep

Bij de beantwoording van de enquête HV Assen en Omstreken in juni 2018 heeft een aantal leden aangegeven geïnteresseerd te zijn in het gezamenlijk met andere HV leden bezoeken van musea en kunstexposities.

Wie wil hier aan deelnemen?

Het lijkt me leuk om een “HV Assen Museumgroep” te starten. Hoe dit inhoud te geven?

Hebt U belangstelling om deel te nemen en/of mee te denken over de definitieve invulling, neem dan contact op met: Ineke van der Vliet, (0592) 202329 of wjlvandervliet@gmail.com.