Paleis_Beeld
Beeld door: Cees Wever
De afdeling – opgericht in 1949 – heeft ruim honderd leden en is actief in de gemeenten Soest en Baarn. We houden ons op plaatselijk niveau bezig met het vorm geven aan het eigentijds humanisme door het organiseren van activiteiten zoals:
* lezing en discussieavonden
* leesgroepen
Daarnaast is er een aantal vaste bijeenkomsten in het jaar, zoals de seizoensopening, de midwinterbijeenkomst en de nieuwjaarsmaaltijd, bijeenkomsten waar vaak een of andere vorm van expressie aan de orde komt.

Elke 2e zondag van de maand drinken we koffie in het restaurant de Korte Duinen in Soest en waar het elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer belangrijk is.

Bestuur

Voorzitter
Louk  Kerkhoffs
tel.:(06) 53765935
e-mail.: [email protected]

Secretaris
Jos Kloppenburg
tel.:(035) 6017870
e-mail.: [email protected]

Penningmeester
Ed van der Veen
tel.: (06) 22989626
e-mail.: [email protected]