Is geluk te verkrijgen door wijsheid of is geluk te verkrijgen door verbinding? Of is geluk te hoog gegrepen en zijn we liever tevreden met een prettig leven?

We hebben in ieder geval te maken met onszelf, met de ander, met de omgeving, het milieu enzovoort, die ons welbevinden en geluk beïnvloeden. Met elkaar onderzoeken we dit in de gespreksgroep ‘Geluk door wijsheid’ aan de hand van een vragenlijst, ons dialoogdocument.

Jullie gaan in op vragen als:

– Welke rol spelen gevoel en verstand hierbij?
– Heb ik een ‘geldige’ manier van denken?
– Welke rol heeft gevoel in mijn denken?
– Hoe zit het leven eigenlijk in elkaar? Zijn er spelregels?
– Welke rol speelt mijn beeld van de realiteit hierbij?
– Wat heb ik aan mijn medemens? Is gedeelde smart ook halve smart en is gedeeld geluk ook dubbel geluk?

Dit zijn voorbeelden van vragen die jullie gezamenlijk proberen te beantwoorden met behulp van het dialoogdocument – Geluk door wijsheid

Het document (11 hoofdstukken) bestaat uit vragen over het leven die je in 7 bijeenkomsten met een kleine groep (3-6 personen) bespreekt.

Inhoud:

 • De dialoog – hoe gaan we met elkaar om in het gesprek, en twee essentiële vragen. (bijeenkomst 1)
 • Gevoel en emoties (bijeenkomst 2)
 • Het eigen brein en denken, nadenken (bijeenkomst 3)
 • Wat is de mens? (bijeenkomst 4)
 • Wie ben ik? Waar heb ik als mens mee te maken? (bijeenkomst 5)
 • Geloof versus weten (bijeenkomst 6)
 • Filosofie, de 4 vragen van Emanuel Kant (bijeenkomst 6)
 • Wetenschap: extra kennis (bijeenkomst 6)
 • Kosmos en mens (bijeenkomst 7)
 • Wat is onze vrije wil? (bijeenkomst 7)
 • Hoe vind ik geluk?  Wat geeft mij/ons troost, steun, inspiratie, geluk en zin in het leven?  (bijeenkomst 7)

Het eerste hoofdstuk gaat over samenwerking in een gespreksgroep. Daarin maken de deelnemers afspraken over de vorm van het gesprek. Ook wordt er een begin gemaakt met het bespreken van de begrippen geluk en wijsheid.

Hoe het document werkt:

De Dialoog, het Gesprek:
We creëren gezamenlijk een open en prettige gespreksomgeving. Denk hierbij aan: aandacht en stilte, goed luisteren en doorvragen, ruimte geven, geduld en respect, waarborgen van privacy, et cetera.

Daarmee komt eenieder goed tot zijn recht. Het gaat in de dialoog om te leren van en met elkaar. We gaan voor vragen stellen die door samen na te denken, verdieping en verduidelijking opleveren.

Suggesties voor organisatie

Vertegenwoordiger van de groep
Deze ontvangt het gehele Dialoogdocument in één keer en zorgt ervoor dat, ruim voor elke bijeenkomst, het te bespreken hoofdstuk per e-mail wordt rondgestuurd.

Diegene vermeldt ook de datum, tijdstip en adres van de volgende bijeenkomst.

Gespreksleider van de groep
Kies gezamenlijk de gespreksleider van de avond en laat dat bijvoorbeeld rouleren per avond.

De gespreksleider verzorgt het volgende:
– Huishoudelijke opmerkingen(agenda)
– Bij het begin van het gesprek een rondje: hoe zit iedereen erbij?
– Start de vraagstelling en bewaakt dat iedereen aan bod komt
– Bewaakt te lang uitweiden of afdwalen van het onderwerp

Tijdbewaker
Iemand die de tijd bewaakt zodat alle relevante vragen tijdens een bijeenkomst aan bod komen.

Praktische informatie: aanmelding en locatie:

Aanmelding:

Regio Utrecht.

Regio Utrecht kan individueel aanmelden.

Landelijk.

Meld je aan met nog 2 tot 5 deelnemers. (Nodig zelf enkele leden of niet-leden uit om met elkaar dit document te bespreken)

Lukt dit niet dan kun je dit via aanmelding-email kenbaar maken en dan kijken we samen naar mogelijkheden.

Locatie:

Regio Utrecht.

De aanmelders komen 20 februari bij elkaar in het Milieucentrum Utrecht.

Landelijk.

Elders in het land is de keuze aan de groep zelf: Als een deelnemer (of roulerend) de ontvangst thuis geen probleem vindt, heeft dat de grootste voorkeur. Anders is een ruimte van het Humanistisch Verbond of van een andere vereniging een optie. Liefst een ruimte die meer sfeer heeft dan een kale vergaderruimte.

Komend jaar wordt er op drie momenten gestart: februari, juni en oktober.

Stuur je email naar: [email protected]   (vragen en opmerkingen zijn welkom)

Meer weten over de initiatiefnemer Egbert Stoffels?

Meedoen?

Op 20 februari 2023 is de eerste bijeenkomst.

Aanmelden
Stuur een e-mail naar: [email protected]  (vragen en opmerkingen zijn welkom)