EgbertStoffels

Vanuit interesse, en ervaring houd ik mij al geruime tijd bezig met levenskunst, filosofie in de praktijk van het leven. Met pijn in eigen hart en met kromme tenen, zie en lees ik, hoe het individualisme in Nederland zich in toenemende mate heeft ontwikkeld. Menselijke waardigheid en een humaan samenleven worden in groeiende mate op de proef gesteld. De lokale gemeenschap lijkt niet of nauwelijks meer te bestaan. Ook als religie het leven niet meer inspireert, wat is dan het alternatief? Waar vind je nu de gelegenheid voor troost, steun, bemoediging, inspiratie, verbinding, zelfreflectie, geluk en het ontwikkelen van persoonlijke levenskunst?

Het Humanistisch Verbond heeft mij de ruimte gegeven voor een initiatief om een dialoogdocument te ontwikkelen. Een document dat mensen in groepsverband met elkaar verbindt  en daarbinnen tegemoet komt aan persoonlijke behoeften, zoals: verbinding, gezamenlijke duiding van de realiteit, betrokkenheid, het vinden van persoonlijk geluk en ontwikkeling.

Zorgvuldig naar elkaar luisteren, acceptatie, veiligheid en respect zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Het doel is om en helder inzicht te krijgen over:
– de persoonlijke ontwikkeling
– de invloed van de fysieke omgeving en maatschappij
– hoe de mens zich heeft ontwikkeld tot deze moderne tijd
– de waarde en essentie van het omgaan met medemensen en wat daarbij van belang is
– welke zekerheden belangrijk zijn

Een document met 11 onderwerpen voor 7 bijeenkomsten. Elk onderwerp heeft een aantal dialoogvragen.

Het document kan gebruikt worden in een groep van ongeveer 3-6 deelnemers.

KLIK HIER voor praktische informatie en aanmelding.

Meedoen?

Op 20 februari 2023 is de eerste bijeenkomst.