Functies afdeling Utrecht

Voorzitter:

 • Algemene leiding vereniging en bestuur
 • Representatie vereniging
 • Voorzitten bestuursvergaderingen en ALV

Penningmeester

 • Bijhouden financiën
 • Opstellen jaarrekening
 • Opstellen Begroting

Secretaris

 • Notuleren van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergadering en 1 week voor bestuursvergadering agenda rondsturen;
 • Bijhouden mail-account vereniging en rondsturen van voor rest van bestuur relevante e-mails
 • Bijhouden van het bestuursarchief (Google Drive)
 • Aan het einde van het jaar opstellen van het Jaarverslag en voorleggen aan het bestuur
 • Het organiseren van de ALV

Algemene taken bestuur:

 • Organiseren lezingen
 • Organiseren cursussen (zoeken locatie en inplannen data, in overleg en met ondersteuning door het landelijk bureau).
 • Functie gastmens: (gratis) deelname aan cursussen, verzorgen koffie/thee en opvang deelnemers en cursusleider.