De afdeling – opgericht in 1949 – heeft ruim honderd leden en is actief in de gemeenten Soest en Baarn. We houden ons op plaatselijk niveau bezig met het vorm geven aan het eigentijds humanisme door het organiseren van activiteiten zoals:
* lezing en discussieavonden
* leesgroepen
* museum- en tentoonstellingsbezoek
* filmgroep
Daarnaast is er een aantal vaste bijeenkomsten in het jaar, zoals de seizoensopening, de midwinterbijeenkomst en de nieuwjaarsmaaltijd, bijeenkomsten waar vaak een of andere vorm van expressie aan de orde komt.

Elke 2e zondag van de maand drinken we koffie in het restaurant de Korte Duinen in Soest en waar het elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer belangrijk is.

BESTUUR

Penningmeester
Clasien Ouderdorp
tel.: (06) 55393289
e-mail.: hvsoestbaarn@ziggo.nl

Secretaris en Coördinator
Francine van Vuure-Pouels
tel.: (035) 5417168
e-mail.: hvsoestbaarn@ziggo.nl

Lid van bestuur
Janneke Koning
tel.: (035) 5416124
email: hvsoestbaarn@ziggo.nl