Onder andere:

Samenwerken met Humanitas Heuvelrug

Deelnemen aan Platform Levensovertuiging & Religie Zeist
In dit Platform brengen we in periodieke bijeenkomsten zo veel mogelijk levensovertuigingen en religies met elkaar in contact.

Samenwerken met Humaanlokaal, om te onderzoeken of, en zo ja hoe, humanistische politiek kan worden vormgegeven.