Binnen onze afdeling is een aantal humanistisch raadslieden beschikbaar voor gesprekken bij moeilijke levensmomenten, levensbeschouwelijke en existentiële vragen. Ook voor andere vormen van dienstverlening zijn ze beschikbaar. Bijvoorbeeld in het geval van uitvaartbegeleiding.

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de betrokken raadslieden zelf. Voor de dienstverlening zal een honorarium in rekening worden gebracht. Hieronder een overzicht van de raadslieden die binnen onze afdeling actief zijn.

Greet Doornenbal (1955): tel. 023-5389901 of e-mail greetdoornenbal@gmail.com. Humanistisch raadsvrouw bij de Zorggroep Reinalda. Lid NVPA, waardoor afhankelijk van de verzekering soms een vergoeding mogelijk is van een ziektekostenverzekeraar. Beschikbaar voor begeleidingsgesprekken, stervensbegeleiding en uitvaartbegeleiding. Verbonden aan Momentaal: zie www.momentaal.com. Beschikbaar voor verdieping bij sleutelmomenten in het leven. Voor bewoners van de zelfstandige woningen van de Zorggroep Reinalda geldt dankzij de Stichting Vrienden van het Reinaldahuis een subsidieregeling.

Annelies den Dulk (1960): telefoon 023-5258110 of e-mail annelies.den.dulk@hetnet.nl. Humanistisch raadsvrouw bij Amstelring (locaties De Drie Hoven in Amsterdam en Eijkenhove in Hoofddorp). Beschikbaar voor huwelijks- en relatievieringen, vormgeving van en spreken bij uitvaarten.

Humanistische Uitvaartbegeleiding. Landelijke stichting, dagelijks bereikbaar 0900 900 5030. Zie: www.humanistischeuitvaart.nl. Vormgeving uitvaart, spreken bij uitvaart. Ook gesprek bij leven mogelijk. In de provincie Noord-Holland zijn acht uitvaartbegeleiders beschikbaar.

Je leert door je te herinneren

Socrates