Huma Café
Elke derde zondag van de maand organiseren we een lezing tijdens een breed toegankelijk Huma Café. In dit café wisselen actuele maatschappelijke onderwerpen af met onderwerpen die meer gericht zijn op filosofie of persoonlijk bezinning. We starten altijd met inspirerende sprekers die een lezing, debat of film organiseren en sluiten af met een borrel waar u kunt napraten. Met het Huma Café wil de afdeling Amsterdam een maandelijks ontmoetingsplaats zijn voor humanisten en mensen die zich door humanistische onderwerpen aangesproken voelen. Klik hier voor de actuele agenda. Van de lezingen wordt ook een verslag gemaakt, deze kunt u hier vinden bij ‘nieuws en achtergrond’.

Cursussen
Door het jaar heen worden verschillende cursussen georganiseerd gericht op humanistische onderwerpen. We organiseren onder andere een introductiecursus humanisme voor mensen die meer over het humanisme willen weten. Daarnaast vinden cursussen plaats die meer verdiepend zijn zoals levenskunst, humanisme en politiek etc. Het actuele aanbod kunt u vinden in de agenda

Open Café
Naast het maandelijkse Humacafé dat door de afdeling wordt georganiseerd is er op initiatief van een aantal leden ook een informeel ‘open café’. Dit café is iedere tweede zondag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur (maar het kan ook later worden).
Het thema van het café is: “Ontmoeten is niet moeten” Het samenkomen is de basis en van daaruit kan er van alles ontstaan. We komen bij elkaar om op een informele wijze met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uitwisselen en meningen delen. Vanuit deze context kunnen er verdere activiteiten ontstaan, samen eten of afspraken maken om gezamenlijk activiteiten te ondernemen (toneel, film, museumbezoek, enz.) Er zijn geen kosten aan verbonden, behalve natuurlijk je eigen consumpties.
Wil je meer informatie, stuur een mail naar Frans de Geus (frdegeus38@gmail.com

Tuin van Epicurus: filosofieleesgroep Amsterdam
Wij houden ons bezig met het lezen en bespreken van filosofische teksten. Ons gesprek heeft een duidelijke structuur: wij stellen bij het lezen thuis voor onszelf vast waar ons denken in de tekst blijft ‘haken’, omdat we een passage niet begrijpen of het er niet mee eens zijn, of  er juist helemaal achter staan. Na ons discussie hierover bespreken  we wat ieder voor haar/zijn persoonlijk leven aan deze filosofie heeft. In de laatste jaren zijn o.a.:  Marli Huijer, Rob Riemen, Luc Ferry, André Comte-Sponville, Joep Dohmen, René Gude, Thomas Nagel, Nietzsche, Montaigne  e.v.a. aan de orde gekomen.

Wij komen bij elkaar op de derde dinsdag van de maand, om 20.00 uur, bij een van de leden thuis. Heb je belangstelling, neem contact op via het e-mail adres van de afdeling.

Open gespreksbijeenkomsten voor 55++
Lies Deggeler organiseert voor mensen van 55++ regelmatig opengespreksbijeenkomsten in de verdagerruimte van het Humanistisch Verbond in de Majellakerk. Wilt u daar aan deelnemen dan kunt u zich aanmelden via amsterdam@regio.humanistischverbond.nl.