De wereld in en rond Amsterdam beter, menswaardiger én humanistischer maken. Dat was de diepe wens van een royale gever die een deel van zijn erfenis naliet voor besteding ten behoeve van de afdeling Amsterdam van het Humanistisch Verbond. De afdeling stelde het Humanistisch Fonds Amsterdam in voor een zorgvuldige, transparante uitvoering van de wens van de erflater. Een ieder met een idee voor een nog beter samen leven in Amsterdam en omgeving is daarvoor in staat gesteld een projectplan in te dienen.

Na sluiting van de termijn en na een zorgvuldige selectieprocedure is besloten tot het ondersteunen van de volgende vier projecten.

Wat is vrijheid en wat doe jij ermee? Wat betekent redelijkheid en zelfbeschikking? Vragen die als een rode draad door de vier initiatieven lopen en gericht zijn op het bevorderen van het kritisch en zelfstandig denken. Ieder initiatief met een eigen aanpak maar allemaal gericht op een menswaardiger én Humanistischer wereld in en rond Amsterdam.

Amsterdamse Humanistjes is een Amsterdams project dat op lichtvoetige wijze de diepte zoekt in vragen aan kinderen, maar die ons allen aangaan en dagelijks bezighouden. Kinderen worden via een verhalenwedstrijd op verrassende manier aan het denken gezet over lichte en serieuze onderwerpen als verbondenheid en autonomie. Tien verhalen worden vervolgens uitgekozen en omgezet naar een tekenfilm. De initiatiefnemers willen zo een eigentijdse educatievorm voor docenten HVO ontwikkelen waarbij kinderen gestimuleerd worden met elkaar te praten over humanistische onderwerpen.

FC de Krachtpatsers ontwikkelen een eigen-kracht-boek. Onder begeleiding van docenten en trainers gaan kinderen aan de slag met het werkboek en leren zo hun eigen zelfbeschikking en invloed te vergroten. Zelfreflectie staat in het werkboek centraal want ‘Je moet eerst jezelf kennen om de ander te kunnen begrijpen’.

Hoe maken we van Amsterdam een stad waar we gezamenlijk een goed leven leiden? Wat is jouw rol in de stad? Dat is het prangende vraagstuk in het project Mijn Amsterdam. Leerlingen van groep 8 gaan met behulp van een werkboek vol opdrachten op verschillende locaties in de stad hierover met elkaar in gesprek en aan de slag. Ieder hoofdstuk legt de leerlingen een specifiek (complex) vraagstuk voor. Altijd een vraagstuk met een voor en een tegen, met een mits en een maar. Het doel van het project is het stimuleren van zelfstandig denken vanuit aandacht voor verbinding. Hoe leef ik een goed leven in mijn eigen stad?

De vrijheid van Amsterdam is het thema van een wandeling door Amsterdam. In de 17eeeuw kende Amsterdam een grote mate van vrijheid. Mensen als de leermeester van Spinoza, Franciscus van der Ende, de ouders van Spinoza, Descartes en Locke kwamen daarom naar Amsterdam. Deelnemers van de wandeling maken via internet kennis met het gedigitaliseerde gedachtegoed van deze denkers. Men wandelt langs de plaatsen waar deze denkers hebben gelopen, gewerkt en gepubliceerd. Onderweg worden vragen gesteld als: wij doe jij met jouw vrijheid? Zo worden deelnemers uitgedaagd het geschenk van vrijheid opnieuw te doordenken en het eigen te maken. Daarnaast wil de wandeling de relatie van het denken van deze vrijdenkers met onze tijd tonen.