Wat is vrijheid en wat doe jij ermee? Wat betekent redelijkheid en zelfbeschikking? Vragen die als een rode draad door de vier initiatieven lopen en gericht zijn op het bevorderen van het kritisch en zelfstandig denken. Ieder initiatief met een eigen aanpak maar allemaal gericht op een menswaardiger én Humanistischer wereld in en rond Amsterdam.

Na sluiting van de termijn en een zorgvuldige selectieprocedure heeft het Humanisme Fonds Amsterdam besloten om deze vier projecten te ondersteunen:

Amsterdamse Humanistjes

Amsterdamse Humanistjes is een Amsterdams project dat op lichtvoetige wijze de diepte zoekt in vragen aan kinderen, maar die ons allen aangaan en dagelijks bezighouden. Kinderen worden via een verhalenwedstrijd op verrassende manier aan het denken gezet over lichte en serieuze onderwerpen als verbondenheid en autonomie.

Tien verhalen worden vervolgens uitgekozen en omgezet naar een tekenfilm. De initiatiefnemers willen zo een eigentijdse educatievorm voor docenten HVO ontwikkelen waarbij kinderen gestimuleerd worden met elkaar te praten over humanistische onderwerpen.

Lees meer op hvo.nl

FC de Krachtpatsers: eigen-kracht-boek

FC de Krachtpatsers ontwikkelen een eigen-kracht-boek. Onder begeleiding van docenten en trainers gaan kinderen aan de slag met het werkboek en leren zo hun eigen zelfbeschikking en invloed te vergroten. Zelfreflectie staat in het werkboek centraal want ‘Je moet eerst jezelf kennen om de ander te kunnen begrijpen’.

Mijn Amsterdam

Hoe maken we van Amsterdam een stad waar we gezamenlijk een goed leven leiden? Wat is jouw rol in de stad? Dat is het prangende vraagstuk in het project Mijn Amsterdam. Leerlingen van groep 8 gaan met behulp van een werkboek vol opdrachten op verschillende locaties in de stad hierover met elkaar in gesprek en aan de slag.

Ieder hoofdstuk legt de leerlingen een specifiek (complex) vraagstuk voor. Altijd een vraagstuk met een voor en een tegen, met een mits en een maar. Het doel van het project is het stimuleren van zelfstandig denken vanuit aandacht voor verbinding. Hoe leef ik een goed leven in mijn eigen stad?

De vrijheid van Amsterdam

De vrijheid van Amsterdam is het thema van een wandeling door Amsterdam. In de 17eeeuw kende Amsterdam een grote mate van vrijheid. Mensen als de leermeester van Spinoza, Franciscus van der Ende, de ouders van Spinoza, Descartes en Locke kwamen daarom naar Amsterdam.

Deelnemers van de wandeling maken via internet kennis met het gedigitaliseerde gedachtegoed van deze denkers. De wandeling gaat langs de plaatsen waar deze denkers hebben gelopen, gewerkt en gepubliceerd.

Onderweg worden vragen gesteld als: wat doe jij met jouw vrijheid? Zo worden deelnemers uitgedaagd het geschenk van vrijheid opnieuw te doordenken en het eigen te maken. Daarnaast wil de wandeling de relatie van het denken van deze vrijdenkers met onze tijd tonen.

Lees meer op vrijheidvanamsterdam.nl