Thema's en inhoud

  • Goed en actief burgerschap
  • Binding en sociale cohesie
  • Ideologieën

 

Wie is deze spreker?

Menno Hurenkamp (1971) is politicoloog en journalist. Hij is hoofdredacteur van S&D, het maandblad van de Wiardi Beckman Stichting, schreef boeken over gemeenschapsvorming, burgerschap, keuzevrijheid, en schreef en schrijft commentaren over actuele politiek en de afgelopen jaren ook over Rusland. (Hij woonde enige jaren in Moskou)

Contact en informatie

Contactgegevens

06 21 580 434

Beschikbaarheid

Makkelijk te bereiken met het Openbaar Vervoer. Afspraken het liefst minimaal 2 maanden van tevoren

Vergoeding (exclusief reiskosten)

In overleg