Een niet onderzocht leven is het niet waard geleefd te worden

Martijn Stoutjesdijk

“Wat mij aanspreekt in het humanisme is het geloof in de mogelijkheden en de denkkracht van mensen. Tegelijkertijd herbergt het humanisme ook een enorme opdracht aan ons als mensheid: hoe gaan we om met de verantwoordelijkheid die uit onze vrijheid volgt?”

Lezingen

Geschiedenis van het humanisme
Waar liggen de filosofische wortels van het humanisme? Wat is een humanistisch mens- of wereldbeeld? Maak kennis met humanistische denkers door de eeuwen heen, van Plato tot Popper.

Humanisme en religie
Is humanisme a-religieus of zelfs anti-religieus (Voltaire, Nietzsche), of komt humanisme juist uit religie voort (Taylor) en is er een plek voor religie en spiritualiteit binnen het hedendaags humanisme (Jaap van Praag)? De gespannen relatie tussen humanisme en religie is altijd voer voor boeiende discussies

Politieke filosofie, ecologie en humanisme
Hedendaags humanisme heeft, met haar focus op de bijzondere status van het menselijk individu, twee blinde vlekken: de mens als deel van de samenleving en de mens als deel van de natuur. Aan de hand van het werk van onder meer John Rawls en Peter Singer verkennen we beide lacunes.

Slavernij en vrijheid
In de Oudheid maakten filosofen een onderscheid tussen geestelijke en fysieke slavernij: ook een vrij mens kon geestelijk geknecht zijn, terwijl een slaaf qua denken een vrij bestaan kon hebben. Dit roept allerlei vragen op: wat is vrijheid eigenlijk? En wat speelde en speelt slavernij voor rol in onze geschiedenis?

Publicaties

Naast verschillende (wetenschappelijke) boeken en artikelen, die te lezen zijn op zijn website, schreef Martijn ook Omdat u niet aan de goden overgeleverd wilt zijn? De spanningsvolle relatie tussen het hedendaags humanisme en het christendom, Radix 41, 3 (2015), p. 203-211 (samen met Roshnee Ossewaarde-Lowtoo). 

 

Contact en informatie

Contactgegevens

Je kunt Jos bereiken door te bellen naar 06-53793818 of een mailtje te sturen naar [email protected]. 

Beschikbaarheid

Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant.

Vergoeding

In overleg.

Website

www.martijnstoutjesdijk.nl