Thema's en inhoud

  • Praktische filosofie, met name ethiek
  • Levenskunst, autonomie en vrijheid
  • Beroepsethiek, morele dilemma’s, integriteit
  • Verhouding tussen ethiek en moraal (het goede / het juiste)
  • Normatieve professionalisering, morele leerprocessen
  • Relatie tussen mens en dier
  • Het humanisme als levensbeschouwing

Wie is deze spreker?

Iris Hartog studeerde Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. In 2012 studeerde zij (cum laude) af in de master met als afstudeerrichting Kritische Organisatie- en Interventiestudies.

Binnen haar studie heeft ze zich gefocust op filosofie, levensbeschouwing, (toegepaste) ethiek, normatieve professionalisering, integriteit en (filosofisch) onderzoek. In twee stages, bij Governance & Integrity en de politie, heeft zij zich gericht op morele leerprocessen van professionals. Naast deze studie deed Iris de opleiding tot trainer ‘morele oordeelsvorming’ bij Governance & Integrity en Bureau Integriteit Amsterdam.

Werkervaring heeft zij o.a. opgedaan als trainer en workshopleider, docent, onderzoeker, redacteur en beleidsmedewerker in het Hoger Onderwijs.

Contact en informatie

Contactgegevens

06-43039405
[email protected]

Beschikbaarheid

Ongeveer binnen een straal van 50 km rondom Haarlem. (Dus: grooste deel van Noord-Holland, ZuidHolland en Utrecht)

Vergoeding (exclusief reiskosten)

In overleg.