Bas Nabers

“Onbevangen in het denken. Betrokken in het handelen. Dat is voor mij humanisme. Dit komt ook terug in mijn werk.”

Lezingen

Denkers
Zoals socrates, Aristoteles, Epicurus, de Stoa, Nietzsche, Heidegger, Arendt, Aldo Leopold.

Thema’s
Zoals de filosofie van een wilde aarde; vriendschap en eenzaamheid; het leven genieten; het lot omarmen; wijsheid en verwondering; omgaan met het ongewisse; zin in werk; de kunst van het wonen en reizen.

Retraites

Wijsgeren in het wild
Op mijn avontuurlijke, filosofische retraites filosoferen we met de voeten in de aarde. Ik breng filosofie en outdoor voor je samen. Week- en weekendretraites vinden plaats in Schotland, de Biesbosch, het bos, de wilde stad en het Wad,. Daar filosoferen we over de betekenis van natuur en gaan we, afhankelijk van de locatie, bijvoorbeeld op wildpluk-, bushcraft- of wadloopavontuur. Op een aantal locaties, zoals op het Wad, kan ik iets op maat organiseren.

Cursussen

Ethiek van een wilde aarde
Hoe staan we ervoor, als bewoner van de aarde? En hoe staat die aarde ervoor, met ons als bewoner? Die vragen staan centraal in deze cursus. Steeds gaat het om een bezinning op wie we zijn en wáár we zijn. In vier bijeenkomsten duiden we de huidige situatie, die wetenschappers het antropoceen noemen; onderzoeken we welke betekenissen natuur voor ons heeft; en laten we ons inspireren door pioniers van een nieuwe, ecologisch georiënteerde ethiek. Verrijkend en weergaloos actueel.

Masterclass levensfilosofie
Inspiratie voor een stevige herbezinning op het eigen leven en de koers die je daarin vaart. In serie van tien bijeenkomsten nemen we een flinke duik in belangrijke levensthema’s, die je door creatief verdiepingswerk (ook thuis) en gesprekken met anderen betrekt op je eigen leven. Thema’s en opdrachten zijn ingedeeld in vier blokken: kompas & anker, reisgenoten, bestemming, horizon.

Wandelingen

Wist je dat Griekse filosofen in de oudheid wandelend filosofeerden? Bas wandelt ook. Wil je je eigen denken beter leren kennen en spiegelen aan inspiratiebronnen uit de filosofie? Dan kun je met hem mee wandelen. Ga mee op pad, leer je eigen vragen beter kennen en bezin je al wandelend op waar je staat. Naast filosofische wandelgesprekken begeleidt Bas de Pyromaancirkel (kampvuurgesprek over innerlijk vuur) en bushcraft- en wildpluk activiteiten, al dan niet in combinatie met filosofie.

Publicaties

Tientallen artikelen in o.a. Filosofie Magazine, HumanInc, Trouw, Volkskrant, Groene Amsterdammer.

Contact en informatie

Contactgegevens

Je kunt Bas bereiken door te mailen naar [email protected]

Beschikbaarheid

Bij voorkeur in en rondom Utrecht. Verder in overleg. Niet in de avond.

Vergoeding

Voor langer lopende cursussen 65,- per uur. Verder in overleg.

Website

www.basnabers.nl/