Thema's en inhoud

  • Ethiek, professionalisering en protocollisering van professies, met name  zorgprofessies
  • Geestelijke verzorging, en juridische professies
  • Grenzen aan professionele autonomie
  • Euthanasie en wilsvrijheid
  • Verantwoordelijkheid, toerekeningsvatbaarheid en tbs
    Rechterlijke dwalingen in het strafrecht: over bewijsrecht, waarheid en de betrouwbaarheid van bewijs

Wie is deze spreker?

Ruth Mackor was Socrates-hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen, leeropdracht: ‘Professionele Ethiek, vanuit humanistisch perspectief’.  Tevens gewoon hoogleraar professie ethiek, i.h.b. van de juridische professies Rijksuniversiteit Groningen en lid van een regionale toetsingscommissie euthanasie. Ook was zij lid van de bestuursadviescommissie  geestelijke verzorging van het Humanistisch Verbond

Contact en informatie

Contactgegevens

035-6216710

[email protected]

Beschikbaarheid

Heel Nederland. Ik werk van maandag t/m woensdag overdag. Overige dagen en de avonden in overleg

Vergoeding (exclusief reiskosten)

In overleg