René Gude in Leeuwarden
In 1992 gingen in Leeuwarden series filosofisch getinte lezingen van start, georganiseerd door het Humanistisch verbond Fryslân, onder de titel ‘Filosofie voor een breed publiek’.

Filosoof René Gude fungeerde jarenlang als inspirator en adviseur van deze activiteit. Tussen 2002 en 2007 verzorgde hij ook zelf een viertal inleidingen. T.b.v. het maken van samenvattingen van deze lezingen werden destijds geluidsopnamen gemaakt. Het leek me zinvol om deze opnamen te digitaliseren voordat de oorspronkelijke cassettebandjes onbruikbaar worden en opnamen verloren gaan. In overleg met Babs v.d.Bergh, de weduwe van René Gude, is besloten de opnames tegen kostprijs beschikbaar te stellen aan belangstellenden.
Het zijn eenvoudige opnames die nooit bedoeld waren voor publicatie. Ik heb in een studio de
geluidskwaliteit zoveel mogelijk op een acceptabel niveau gebracht. Het gaat in dit geval om de inhoud, en die is, soms met enige moeite, goed te volgen. U hoort een gedreven en uiterst kundige filosofiedocent aan het werk. De opnames zijn historische documenten, maar de thema’s die René behandelt zijn ook in onze tijd vaak nog bijzonder actueel!

Ron Muijzer
Raard, augustus 2020

Personalia:
Drs. René Gude studeerde filosofie en sociale geografie in Amsterdam en Utrecht. Zijn specialisatie was de kennistheorie van de Verlichting. Hij had een speciale affiniteit met Descartes en Kant.
René was hoofdredacteur van Filosofie Magazine, zelfstandig publicist, en directeur van de
Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden.
In 2013 werd hij de tweede ‘Denker des Vaderlands’. René Gude overleed in 2015.

Vier lezingen:
bestand datum serie no. onderwerp serie onderwerp lezing
2002A 13/10-2002 XI Geloof, hoop en … Geloof, hoop en de
menselijke conditie
2002B discussie
2004A 14/3-2004 XII Het menselijk (on)vermogen Filosofie
2004B discussie
2005A 13/3-2005 XIII Deugend en ondeugend Trouw
2005B discussie
2006A 8/1-2006 XIV De paradox van kracht Kortzichtigheid
en kwetsbaarheid
2006B discussie

Verkrijgbaar:
= Op usb: €7,- (incl. verzendkosten: €10,-)
= Als samenvatting in papieren boekjes: usb + 4 boekjes (incl. verzendkosten): €20,-
= Met de usb met alle lezingen in 25 jaar (van 1992 t/m 2017): usb 25 jaar + usb Gude (incl.
verzendkosten): €35,-

Meer informatie:
Ron Muijzer
De Tange 5 – 9155 AL Raard
e-mail: [email protected]
mobiel: 06-33781823 (graag appen of sms’en)