Eemland

Afdeling Eemland

Het afgelopen jaar hebben we weer een aantal leuke bijeenkomsten kunnen organiseren. Wij doen dat met plezier maar het vraagt van ons veel tijd. Niet alles wat wij zouden willen organiseren kunnen we uitvoeren door gebrek aan menskracht. Draagt u het humanistisch gedachtengoed een warm hart toe en heeft u tijd om een activiteit te organiseren danwel ondersteunen of om het bestuur te helpen, laat ons dat dan weten. Dus aarzel niet, hebt u ideeën voor activiteiten en wilt u helpen die te organiseren of lijkt het u leuk om in het afdelingsbestuur te zitten? Neem dan contact met ons op.

In het menu rechts vindt u onder "Algemeen" de gegevens van het bestuur. Onder "Vaste activiteiten"  geven we een overzicht van waar we mee bezig zijn maar ook de vaste activiteiten die we nog willen organiseren maar waarvoor we nog geen trekker gevonden hebben.

De verschenen nieuwsbrieven en nieuwsbulletins worden bij "Nieuwsbrieven" geplaatst. Onder Blog van bestuur willen we nog vaker proberen actuele zaken voor het voetlicht te brengen. Nieuwsbrieven en nieuwsbulletins worden per e-mail naar de leden en belangstellenden gestuurd.

ir. Henk Pijper

voorzitter

voorzitter@humanistischverbond-eemland.nl

 

Volledige agenda