leesgroep

Leesgroepen

In de omgeving van Arnhem zijn verschillende actieve leesgroepen. Een leesgroep komt maandelijks bijeen om een boek te bespreken. In onderling overleg stelt de groep een titellijst samen. Deze lijst bestaat uit fictie en non-fictie. Degene die een boek heeft ingebracht bereidt een korte inleiding voor, waarna de groep over het boek in gesprek gaat. Dit leidt vaak tot boeiende discussies.

Meld je voor de leesgroep Arnhem aan bij Rebecca Middelkoop en voor de leesgroep Velp bij Tom Hommes.

Gespreksgroepen

Gespreksgroep Velp

Ongeveer eens in de zes weken komt tussen 14 en 16 uur in Velp een gespreksgroep bij elkaar. De groep bespreekt maatschappelijke, ethische en culturele onderwerpen. De afgelopen jaren vonden gesprekken plaats aan de hand van boeken van onder meer Roxane van Iperen, Pieter Omtzigt en Kim Putters. Eind juni 2023 hebben wij de bespreking van het boek Homo Deus van Harari afgerond. De deelnemers lezen de boeken. Een van de deelnemers bereidt de bijeenkomst voor en stuurt vooraf een aantal vragen aan de deelnemers.

De gespreksgroep Velp heeft op dit moment zes deelnemers in de leeftijd van 65 tot 90 jaar en staat open voor enkele nieuwe deelnemers. Het is ook mogelijk een keer vrijblijvend deel te nemen aan een bijeenkomst.

Meld je aan bij Bert Pentinga.

Samenspraak & Brilduikers

In de regio Ede zijn twee gespreksgroepen met dezelfde aanpak. De deelnemers komen eenmaal per maand samen bij een van de leden thuis, in de ochtend of in de middag. Deelnemers bereiden om beurten een onderwerp voor. Van tevoren wordt er ter voorbereiding een artikel  met enkele vragen rondgestuurd. De bijeenkomsten zijn serieus, maar informeel.

De Brilduikers beginnen altijd met een rondje hete hangijzers. Daarin krijgt iedere deelnemer de gelegenheid op tafel te leggen wat hem of haar bezighoudt.

Meld je voor Samenspraak aan bij Meindert Hoogerkamp (0318 417 251) of Henk Bosch (0318 510 033) en voor  Brilduikers bij Marloes Sonneveld (0318 484 174) of Joke de Hoog (0317 356 971).

Actieve groepen

Museumgroep

De museumgroep bestaat uit cultuurliefhebbers die vier keer per jaar een museum bezoeken. Elk bezoek wordt steeds georganiseerd door een ander lid. De groep bezoekt op zaterdag of zondag een kunstmuseum met moderne en/of klassieke kunst. Iedereen is welkom, dus ook  wie geen lid is van het HV.

Meld je aan bij Maria van Kempen.

Wandelgroep

De wandelgroep wandelt elke laatste zondag van de maand (m.u.v. december). De wandelingen vinden plaats in de regio Arnhem en omstreken en bij voorkeur in de natuur, over landgoederen en op klompenpaden. Tijdens het wandelen genieten we van de omgeving, maken we nader kennis met elkaar, spreken we over het leven of zwijgen we juist. We maken wandelingen van 5 tot 10 km, zo’n anderhalf tot twee uur lopen. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.

Belangstellenden kunnen zich opgeven voor een maandelijkse e-mail met informatie over de komende wandelingen. In 2023 staan er wandelingen gepland op 26 februari, 26 maart, 30 april, 28 mei en 25 juni.

Meld je aan bij Eric Bakkum of Paul van Oosten.

Honeyview_bioscoopzaal

Filmbezoek

Filmclub Arnhem

De filmclub bezoekt maandelijks, meestal in de avond, een interessante film, doorgaans in Focus Filmtheater in Arnhem. Na afloop is er gelegenheid tot napraten over de film. De groep bestaat op dit moment uit zo’n 25 personen en werkt met een jaarrooster. Elke maand kiest een ander lid een film. Het filmbezoek is elke eerste week van de maand, maar steeds op een andere dag. Introducés zijn welkom.

Ook mee naar de film? Meld je aan bij Nico Lippe.

Middagfilmclub Arnhem

Voor wie graag ’s middags naar de film gaat, is er de middagfilmclub. Wie zin heeft om een film te bezoeken en daarover wil napraten verstuurt een e-mail met de filmtitel, datum en tijdstip naar het groepsmailadres. Groepsleden die meewillen reageren. Elk lid mag op elk moment het initiatief nemen en alleen meegaan zonder zelf iets voor te stellen mag ook. Introducees zijn van harte welkom.

Ook ’s middags mee naar de film? Meld je aan bij Nico Lippe.

koffie

Samen eten of drinken

Koffieochtend Wageningen

Elke tweede dinsdagochtend van de maand kun je vanaf 10:15 uur aanschuiven voor een goed gesprek aan onze stamtafel in Koffie met Verveelding, Buurtseweg 3, Wageningen.

Meer informatie bij Marloes Sonneveld (0318 484 174).

Samen Lunchen Wageningen

Elke maand van 31 dagen lunchen we gezamenlijk voor een redelijke prijs (ca. € 15) bij een restaurant in de regio Ede-Wageningen. Mee-eten? Laat je op de mailinglist zetten.

Meer informatie bij Coos en Meindert Hoogerkamp of Marloes Sonneveld (0318 484 174).