Penningmeester

Onze penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Willie Vrieler.

Ideeën voor een cursus AI

Van diverse leden hebben we gehoord dat ze geïnteresseerd zijn in een cursus Artificiële Intelligentie. Uw bestuur heeft niet veel expertise op dit gebied. Als u het leuk vindt om mee te denken over een opzet van deze cursus, meldt u zich dan aan bij Anja Niewind.

Filmliefhebbers in Wageningen e.o.

In Wageningen heeft heel lang een actieve filmgroep bestaan die elke maand een film bezocht. We willen deze groep graag nieuw leven inblazen en daarom zijn we op zoek naar nieuwe belangstellenden.

De filmkeuze zal steeds zowel een middag- als een avondfilm betreffen. De middagfilm is er een bij Cultura Ede en wordt voorafgegaan door een inleiding. De avondfilm draait bij het Heerenstraattheater of bij Movie W in Wageningen of bij Pathé Ede. Hierbij is geen inleiding.

Na afloop praten we gezellig na. De film ’s avonds kan dezelfde zijn als die van de middag. Als u meedoet krijgt u over beide films informatie. Dan kunt u zelf kiezen of u ’s middags of ’s avonds gaat of misschien zelfs beide keren.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Nico Lippe (T 06 – 131 963 19) of bij Marloes Sonneveld (T 0318 – 484 174).

De eerste film staat gepland voor dinsdag 19 september.