Op het tekenen van het manifest zijn actievoorwaarden van toepassing. Door de petitie te tekenen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.

Deze actie wordt georganiseerd door het Humanistisch Verbond.

Ambonplein 73                                           Postbus 75490
1094 PW Amsterdam                               1070 AL Amsterdam
www.humanistischverbond.nl                [email protected]

BEGRIPPEN

In deze algemene actievoorwaarden wordt verstaan onder:
Organisator: Humanistisch Verbond
Deelnemer: een natuurlijk persoon

DOEL VAN DEZE ACTIE

Het doel van deze actie is dat deelnemers het manifest ondersteunen waarin het kabinet opgeroepen wordt actie te ondernemen. Bezoekers van de actiesite worden in staat gesteld een petitie te tekenen, zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, het manifest via social media te verspreiden en de campagne te steunen met een donatie of lidmaatschap.

 

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

Bij het ondertekenen van het manifest vraagt het Humanistisch Verbond de deelnemers om hun naam, e-mailadres en optioneel telefoonnummer in te vullen. De achtergelaten persoonsgegevens worden vastgelegd in de administratie van het Humanistisch Verbond. Deze gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt.

Op deze actie is het privacy statement van het Humanistisch Verbond van toepassing.
De nieuwsbrief van het Humanistisch Verbond wordt gemiddeld eens per 2 weken verzonden. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt opgenomen. Je afmelding wordt direct verwerkt.

Bellen doet het Humanistisch Verbond alleen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan het Humanistisch Verbond. Deelnemers worden geïnformeerd over deze en andere acties van het Humanistisch Verbond en gevraagd om lid te worden. Het Humanistisch Verbond is een onafhankelijke organisatie. Zonder bijdragen kunnen we acties zoals deze niet opzetten. Afmelden voor telefonisch contact kan direct tijdens het telefoongesprek of via onze ledenadministratie 020-5219000.

TOT SLOT NOG DIT

Heb je vragen of andere opmerkingen over deze actie neem dan met ons contact op via [email protected] of via telefoonnummer 020-5219000.

Humanistisch Verbond, augustus 2019